Skip to main content

Malmö stad tar ytterligare ett steg mot att vara en jämställd arbetsplats

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2013 15:45 CET

På onsdagen behandlade Malmö stads personalberedning en Strategi för jämställd personalpolitik. Syftet med strategin är att ta ytterligare ett steg i riktning mot att Malmö stad ska vara en jämställd arbetsplats. Strategin ska skapa en gemensam plattform för jämställdhetsarbetet utifrån ett personalpolitiskt perspektiv. Den föreslås ersätta Övergripande plan för jämställdhetsarbetet i Malmö stad från 2001, Handlingsplan för jämställda löner och vara ett underordnat dokument till Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering. I Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering framgår att senast 2020 ska alla arbetsplatser i Malmö stad vara fria från könsdiskriminerande strukturer.

Lönepolitiken är en viktig del i arbetet och strukturellt betingade löneskillnader ska motverkas. Antalet månadsanställda i Malmö stad är drygt 21 000 personer varav 77 procent är kvinnor. Utifrån en fördjupad arbetsvärdering och lönekartläggningen beslutade kommunstyrelsen i november 2012 att göra en lönesatsning på kvinnodominerade låglöneyrken.

Med onsdagens beslut i personalberedningen kommer ytterligare personalfrågor att vara föremål för strategiska insatser för jämställdhet. Bland annat ska det bli lättare att förena förvärvsarbete och föräldraskap och likvärdiga villkor gällande till exempel tillgång till friskvård samt möjligheten till inflytande och planering ska säkerställas.

Strategin för jämställd personalpolitik går nu ut på remiss och därefter kommer ärendet att behandlas i kommunstyrelsen.

– Malmö stad vill ta tillvara på den kompetens som finns i staden och sätter mångfald och jämställdhet högt upp på agendan. Vi har redan kommit en bra bit i det arbetet men en del återstår. Nu tar vi ett viktigt steg till på området jämställd personalpolitik, till exempel vad gäller löner och anställningsvillkor, säger Carina Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för personalfrågor.

– Med dagens beslut så tar Malmö ytterligare ett viktigt steg i arbetet för en jämställd stad. Kvinnors arbete måste uppvärderas, lönerna höjas och arbetsvillkoren förbättras. Jämställdhetsarbetet är inte tomma ord, det är konkret och strukturerad kamp för lika rättigheter och ytterst för rättvisa, säger Martina Nilsson (V), kommunalråd med ansvar för jämställdhet.

– Malmö stad är den enskilt största arbetsgivaren i Malmö. Att vi driver på det strategiska arbetet med jämställd personalpolitik gör en betydande skillnad för många Malmöbor, säger Elin Westerberg (MP), ledamot av personalberedningen.

Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 040-34 12 61

Martina Nilsson, 0708 -16 17 09

Elin Westerberg, 0702 - 18 62 34