Skip to main content

Malmö Stad tilldelas Svenska Solenergiföreningens pris för årets prestation

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 08:37 CEST

Malmö håller på att genomföra en storsatsning på solenergi, vilket omfattar både solfångare för värmeproduktion och solceller för elproduktion.
Satsningen är unik i Sverige, och är den klart största solenergisatsningen i Sverige hittills.

Inom de närmaste månaderna kommer tekniska museet att utrustas med över 500 kvm solceller. D et är det enskilt största projektet i Sverige hittills. På kårhuset installeras 180 kvm solceller som solavskärmning och fasadbeklädnad. På före detta lärarhögskolan i Heleneholmsområdet installeras 1 100 kvm solfångare.
Med anledning av Malmö Stads storsatsning har Svenska solenergiföreningen lagt sitt årsmöte i Malmö och kommer även att tilldela Malmö Stad pris för årets prestation.

Anders Rubin, kommunalråd Malmö, öppnar mötet 13.00 måndag 24/4 och kommer kort efter hålla i prisutdelnin gen. Därefter kommer Martin Nilsson, Malmö Stad Stadsfastigheter, att göra en presentation av Malmös satsningar hittills och kommande planer.

Kontaktperson
Martin Nilsson, Stadsfastigheter
tel: 040-34 18 42