Skip to main content

Malmö vill bli en Millenniekommun

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 15:47 CEST

Malmö 2010 09 08

Malmö stads målmedvetna och mycket uppmärksammade arbete med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet gör Malmö till en självklar Millenniekommun. Därför har kommunstyrelsen i dag gett stadskontoret i uppdrag att utforma en ansökan om att Malmö ska utnämnas till Millenniekommun.

Det är Sveriges kommuner och landsting, tillsammans med SIDA, som driver arbetet med Millenniekommunsatsningen och utser vilka kommuner som får lov att bli Millenniekommuner. Namnet Millenniekommun hänger ihop med FN:s millenniemål som rör till exempel fattigdomsbekämpning, jämställdhet, miljöarbete och rättvis handel. Som Millenniekommun kan Malmö stad utveckla kommunens arbete inom dessa områden ytterligare, samtidigt som man kan ta del av, och lära av, andra kommuners arbete med att nå millenniemålen.

– En av Malmös stora utmaningar är att se till att staden växer ihop och att klyftorna i samhället minskar. Vi ser att det finns ett stort intresse för det arbetet, både bland Malmö stads anställda men också bland andra Malmöbor, forskare, och föreningsaktiva. Det är bara att beklaga att allianspartierna motsätter sig så mycket av vårt arbete för att bekämpa fattigdom och ohälsa. Millenniemålen är ett exempel, ett annat är arbetet med områdesprogrammen för Malmös mest utsatta områden, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, (S), socialkommunalråd.

– Satsningarna vi gör ligger helt i linje med FN:s millenniemål och därför känns det självklart att Malmö stad ska ansöka om att få bli en Millenniekommun, säger hon.

– Från arbetet med Fairtrade City vet vi att Malmöborna har ett starkt engagemang för globala rättvisefrågor. Att Malmö blir en Millenniekommun är en naturlig utveckling, säger Lari Pitkä-Kangas, (MP), stadsekologikommunalråd.

– Det finns ett gediget och folkligt stöd mot diskriminering och rasism. Våra erfarenheter från arbete med såväl jämställdhetsintegrering som att motverka diskriminering gör att vi gärna jobbar tillsammans med andra kommuner. Våra ambitioner att utjämna klyftorna ligger väl i linje med vad som förväntas av en Millenniekommun, säger Anneli Philipson (V), kommunalråd med ansvar för demokrati och jämställdhet.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Lari Pitkä-Kangas, 0734-26 44 81

Anneli Philipson, 0706-40 40 02

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 9)