Skip to main content

Malmö vill satsa på stationsnära bostäder – föreslår åtgärder för ett ökat bostadsbyggande för en hel och tät stad

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2014 10:00 CEST

Med ambitionen att det ska byggas fler bostäder i Malmö och att staden ska byggas samman presenterar Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet nu en rad förslag som bland annat syftar till att skapa fler bostäder i stationsnära lägen.

Bostadsområden med bra kollektivtrafikförbindelser gör det inte bara enkelt för Malmöborna att välja ett miljömässigt smart sätt att ta sig runt, det höjer också marknadsvärdet, vilket i sin tur ökar incitamenten för att bygga. En satsning på stationsnära lägen har därför en positiv effekt på byggmarknaden. Med Malmöexpressen, Malmöringen och framtida spårväg kommer det att skapas ett flertal attraktiva stationsnära lägen i Malmö, och Malmös rödgröna majoritet föreslår nu att Malmö stad, Region Skåne, staten och byggherrar arbetar tillsammans för att öka byggandet. Utifrån det här förslaget är fyra områden extra intressanta: Amiralsstaden, Lindängen, Östervärn och Sorgenfri. Genom att bygga i de här områdena gör man det också möjligt att minska barriärerna och bygga samman Malmö. 

Det som ofta efterfrågas är små bostäder till rimliga hyror, men en hög produktionskostnad innebär att nybyggda, små lägenheter tenderar att bli dyra. Ett förslag till ökat bostadsbyggande är därför att ta fram förslag och lösningar på hur man kan bygga små bostäder med innovativa lösningar vad gäller till exempel våtrum.

Ett annat förslag är att sänka parkeringsnormen för bostadsprojekt i stationsnära områden, som de nämnda ovan, för att ytterligare sänka kostnaden. I ett område med bra kollektivtrafik blir behovet av parkering mindre.

Det föreslås också att det tillsätts en Lots-funktion som har i uppdrag att stödja pågående bostadsprojekt, både genom stöd till kommunen och byggherrar. Lotsens uppgift är att vara den katalysator som krävs för att öka bostadsbyggandet i Malmö. 

– Malmö växer så det knakar och vi behöver fler bostäder som möter det Malmöborna vill ha och behöver. Vi vet att stationsnära lägen är intressanta att bygga på och vi vet att många uppskattar att bo så att det är enkelt och smidigt att transportera sig i förstahand kollektivt. Vi vill också tillsammans med branschen se över vad som mer går att göra för att öka tempot i byggandet och jag har uppfattat att branschen ser väldigt positivt på att vi tillsätter en lots som ska underlätta processerna. Detta är en viktig fråga i skapandet av en hållbar, attraktiv och hel stad, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) kommunstyrelsens ordförande.

– Det är avgörande för Malmös utveckling att vi får fart på bostadsbyggandet. En mängd europeiska exempel visar på att en förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik höjer marknadsvärdet på bostäder. Så genom att prioritera byggnation i stationsnära lägen ser vi en möjlighet förbättra förutsättningarna för nybyggnation samtidigt som kollektivtrafik blir det naturliga valet för fler Malmöbor, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd för framtidens trafik.

– Vi behöver fler bostäder, vi prioriterar att förtäta vår stad. Bostäder nära kollektivtrafik underlättar miljövänligt resande och gör bilen onödig. Vi prioriterar nu bostadsbyggande kombinerat med järnväg och spårvagnslinjer, det är framtidens boende och kollektivtrafik. Detta är rätt spår, säger Anders Skans (V) gruppledare i kommunfullmäktige.


Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Karolina Skog, 0734-26 44 64

Anders Skans, 0709-13 06 12

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06