Skip to main content

Malmöfestivalen 2012, ett lyckat och välbesökt arrangemang

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2012 05:30 CEST

Årets Malmöfestival har varit ett lyckat och välbesökt arrangemang. Arbetet med hållbarhet, miljö och delaktighet har slagit väl ut och det breda, aktuella och angelägna programmet har lockat ett stort antal besökare.   

* Polisen och sjukvården beskriver veckan som mycket lugn, den lugnaste på 10 år. Man upplever Malmöfestivalen som ett mycket trevligt och välordnat arrangemang.

* Även i år inspekterades festivalens miljöarbete av den oberoende miljöorganisationen A Greener Festival, och de tycker att Malmöfestivalen fortsätter att ta steg framåt i sitt miljöarbete. Även kommunikationen mot besökarna är mycket god. I höst meddelar man vilken nivå av A Greener Festival Award Malmöfestivalen erhåller i år, 2011 nådde festivalen nivån Highly Commanded.

* Insamlingen av wellpapp har mer än fördubblats sedan föregående år. VA SYD har samlat in 3 700 kg wellpapp (1500 kg 2011), 590 kg plast (450 kg 2011) och 300 kg metall (220 kg 2011). En kraftig ökning i alla kategorier jämfört med 2011. Även 26 ton restavfall har samlats in under årets festival.

* Det totala besökarantalet har varit lika högt som tidigare år - mellan 1,2 och 1,4 miljoner. Störst publik har konserterna med Timbuktu & Damn (27 000) The Hives (20 000), Hoffmaestro (13 000), Melissa Horn (12 000)och bob hund (12 000) dragit. Största akten på Posthusplatsen var Granddaddy som drog fullt (5000).

* Årets tema Hemslöjd har genomsyrat hela festivalen och fått mycket positiv respons. Stort antal medverkande i alla de aktiviteter och workshops som anordnats.

* Jämställdheten på Malmöfestivalen ökar. Andelen kvinnor på de scener som Malmöfestivalen bokar själva har i år varit 53 % och andelen män 47 %.

* Kulturprogrammet presenterade en stor bredd på sina olika scener och ute på gatorna. Nathan Larson & Vindla i S:t Petri kyrka lockade 730 personer, många av humorakterna på Hedmanska gården var fullsatta, läsföreställningen Seven och efterföljande samtal fyllde Palladium till bredden.    

* På den nya festivalbiografen Cinema Central lockade den nyrestaurerade versionen av Hajen flest besökare; drygt 1000 personer. Satsningen på film, musik och bar på Hipps innergård drog stor publik och platsen upplevdes som mycket lämplig för denna typ av program. De flesta av föreställningarna var fullsatta.

* Konstutbudet höll en hög internationell nivå. Yoko Onos Pulse Piece lockade 5000 personer att delta i detta performanceverk. Det stora intresset bevisar att människor kan ta till sig konsten och att det är en satsning som ska fortsätta i framtiden.

* Återkomsten av Raoul Wallenbergs park som ungdomsområde gjorde succé. Mode, dans, talangjakter, disco och basket drog stor publik. Hela Malmö bokade delar av innehållet och hjälpte tillsammans med Välkommen-projektet till att skapa en fin och trygg stämning.    

* Arbetet med hållbarhet märktes även i programpunkter och aktiviteter. För att nämna några: Retoy leksaksbytarbazar, Musikloppis, Cykelköket, och mängder med aktiviteter på Eko/Reko-området.

* Östergatan funkade bra som dansbana. Störst publik drog Thorleifs; 2000 personer vilket är banans maxkapacitet.

*Livsstilsaktiviteterna gick mycket bra. Nyheten Malmö Velodrom på Gustav Adolfs torg blev en succé, 200-400 besökare har provat på att cykla varje dag. Dessutom en bredd bland de medverkande, sett till ålder och kön. Superrampen återkom även i år men på en ny plats, Stortorget. Precis som i fjol lockade den många besökare, runt 23 000 besök.

* Matförsäljarna är överlag nöjda med årets festival och har sålt bra. Initiativet att alla matförsäljare erbjöd ett vegetariskt alternativ slog väl ut för att vara första året. Roligt att det helvegetariska matståndet Astrid & Aporna fick högt betyg i många tidningar och hade således den längsta kön under hela festivalen. Många av årets nyheter, bl a Malmö Fisk har gått mycket bra. Även de större festivalserveringarna har haft mycket besök och är nöjda med försäljningen.  

* Många marknadsförsäljare är mycket nöjda. I år har antalet stånd minskats för att göra marknadsstråken luftigare, vilket mötts med postiv respons.

* Kampanjen Läxhjälp Malmö har i skrivande stund resulterat i över 300 nya volontärer vilket innebär över 30 nya läxhjälpsgrupper. 155 000 kr har samlats in, en summa som beräknas stiga till över 200 000 kr vid kampanjens slut. Ett tydligt fokus på ämnet som lyfts i en mängd forum under hela festivalen har skapat en medvetenhet om projektet.

Kontakt:

Projektledare: Karin Karlsson, karin.k.karlsson@malmo.se