Skip to main content

Malmös befolkning ökar för 27:e året i rad – men inte lika snabbt som förut

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2012 16:00 CET

Malmö 2012 02 29

Malmös befolkning ökar för 27:e året i rad och vid årsskiftet hade staden 302 600 invånare. Befolkningen ökar dock inte i samma takt som tidigare, vilket beror på att färre flyttar hit och att fler flyttar härifrån. Det framgår av rapporten om Malmös befolkningsutveckling 2011.

I Malmö föds det många barn och förra årets siffror var de näst högsta någonsin, bara något lägre än rekordåret 2010. Cirka 5000 nya Malmöbor såg dagens ljus för första gången 2011, och flest barn föddes det i Centrum. Den stadsdelen är också den befolkningsmässigt största i Malmö med 45 300 invånare.

Antalet nybyggda bostäder uppgick till 997, vilket är en kraftig ökning mot förra året då 600 bostäder färdigställdes. En stor del av dessa bostäder är flerbostadshus och hyresrätter och finns i Husie, Limhamn och Centrum. Förutsättningarna för ännu mer bostadsbyggande är goda men det ekonomsikt oroliga världsläget och den dämpade tillväxttakten i ekonomin är faktorer som påverkar byggandet.

– Malmös befolkning ökade med 3800 personer 2011 och inflyttningen domineras av framförallt unga människor som väljer Malmö som sin stad. Detta stärker bilden av Malmö som en stad med stark framtidstro, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det är viktigt att vi tar krafttag för att öka bostadsbyggandet så att vi bibehåller vår attraktivitet. De som vill flytta till Malmö ska kunna göra det, säger Fredrik Fernqvist (MP), kommunstyrelseledamot.

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02
Fredrik Fernqvist, 0733-62 92 06

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 9)