Skip to main content

Malmös mötesplatser prisas av Boverket

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 08:40 CEST

Stapelbäddsparken, Scaniabadet, Folkets Park och Kulturhuset Mazetti var de spännande mötesplatser som Boverkets stadsmiljöråd ansåg vara viktiga delar av det nya löftesrika Malmö och därmed värda en utmärkelse.

– I vårt arbete med ”Välfärd för alla - det dubbla åtagandet” är en arbetsuppgift mötesplatser. Därför är det hedrande att vårt arbete med kulturhuset Mazetti, Scania badet vid Öresund, Stapelbäddsparken för skating och Folkets Park har bedömts som viktiga nya inslag i Malmös stadsmiljö. För att underlätta integrationen i Malmö är det viktig att skapa mötesplatser där aktiviteterna förenar Malmöborna. Vi är glada för att vi fått ett kvitto på att vi är på rätt väg, och priset stämmer väl med Malmö stads visionsvärden – mångfald, möten och möjligheter, säger Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad.

Stadsmiljörådet har utgått från det natione
lla mångkulturåret 2006 och sökt platser och stadsmiljöer i hela Sverige där just mötet mellan kulturer och befolkningsgrupper verkligen fungerar.

Juryns motivering;
Boverkets Stadsmiljöråd vill med sin utmärkelse belöna och rikta uppmärksamhet till förebildliga insatser som utvecklar stadens rum och livsmiljö. I årets nomineringsarbete har rådet utgått ifrån ledord som "kulturen äger rum", "mångfald" och "integration" med bäring på det offentliga rummets betydelse som kulturarena, mötesplat s och för att utveckla stadsdelars attraktivitet och samband med övriga delar i staden. I rådets diskussioner konstaterades att de fyra kandidaterna sinsemellan är mycket olika och ej direkt jämförbara. Vid sammanträde i Stockholm beslutades att 2006 års utmärkelse tilldelas två mottagare:

MALMÖ STAD
för att med lyhördhet till människors kulturskapande och spontana användning av stadens allmänna platser ha utformat attraktiva mötesplatser som är till för stadens alla invånare och som stärke r den sociala sammanhållningen i staden (Kulturhuset Mazetti, Scaniabadet och Skateboardanläggningen i Västra Hamnen samt förnyelsen av Folkets park).

HYRESBOSTÄDER NORRKÖPING AB och NORRKÖPINGS KOMMUN
för att med kraftfulla åtgärder ha omvandlat ett storskaligt bostadsområde till en stadsdel med mänsklig skala, attraktiva stadsrum och ökad funktionsblandning, vilket tillsammans med en planerad förlängning av en av stadens spårvägslinjer ger förutsättningar för en bärkraftig stadsdel som är
väl integrerad i en växande lokal arbetsmarknadsregion (Ringdansen).

Tisdagen den 28 augusti kl 11:00 överlämnas utmärkelsen i form av fast monterad plakett till Ilmar Reepalu, Malmö stad.

Platsen är Bergsgatan 31, Kulturhuset Mazetti, vid Inkonst.

För mer information: Mikael Stamming, 0703-34 10 02