Skip to main content

Malmöungdomar får musikspelare

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 13:11 CET

Tisdagen den 30 november kommer tio ungdomar, en från varje stadsdel i Malmö, att tilldelas var sin Ipod. Dessa tio ungdomar är vinnare i Utbildningsförvaltningens och Vägdelningscentrums satsning ”Hej vad gör du?”

Syftet med satsningen är att underlätta kommunikationen mellan förvaltningen och stadens ungdomar. Projektet har drivits av fyra ungdomsuppföljare, vars främsta mål varit att förebygga utanförskap.

– Vi hjälper människor att synliggöra sina yrkeserfarenheter, korta ner sin studietid och förhoppningsvis komma snabbare ut i arbete. Vi hittar fler ungdomar än någonsin genom uppföljarna. Den kontakten kan vara skiljelinjen mellan ett liv i utanförskap och vägen mot en trygg framtid, säger Anette Stoltz verksamhetschef för Vägledningscentrum.

– Vi är väldigt nöjda med satsningen, det är viktigt att vi uppmärksammar ungdomar om våra tjänster och framför allt betonar att man kan få hjälp att hitta andra vägar, säger Richard Rasmussen projektledare för ungdomsuppföljarna.

Matz Nilsson, utbildningsdirektör i Malmö, kommer att dela ut priset den 30 november klockan 13.30 på Vägledningscentrum, Föreningsgatan 7.

De tio vinnarna har dragits bland alla de 530 svar ungdomsuppföljarna har fått in. Ungdomsuppföljarna vill uppmuntra dem som svarat och hjälpt till att synliggöra unga malmöbor som kan vara på väg eller befinner sig i utanförskap.

För ytterligare information kontakta:
Cesar Vargas, ungdomsuppföljare, Vägledningscentrum,
Telefon 0766-237490, E-post cesar.vargas@malmo.se

Vänligen
Pia Oredsson Birgersson
Informationschef
Utbildningsförvaltningen i Malmö stad

Bifogade filer

Word-dokument