Skip to main content

Markköp ger plats för ny skola i Lindängen

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2016 13:40 CEST

Bild på framtida Högaholmsskolan. Färgen kan komma att ändras med hänsyn till teglet.

2019 ska en ny F-6 skola stå klar i Lindängen med plats för dubbelt så många elever som det går på Högaholmsskolan idag. På området där Högaholmsskolan nu står planeras för bostäder. Utvecklingen möjliggörs med Malmö Stads köp av del av fastigheten Folkvisan 3 som gränsar till Högaholmsskolan.

Köpet innebär en smidig flytt för barnen som kan gå på den gamla skolan i väntan på den nya blir klar på granntomten.

Fastigheten som Malmö Stad köper ligger öster om skolan och på området finns idag en serviceanläggning. Byggnaden kommer att rivas i och med skolbygget. Området som Malmö Stad köper är 13 000 kvadratmeter stort och priset är beräknat till 15 000 000 kronor.

- Köpet möjliggör för precis det Malmö behöver nu och år framöver, skolor och bostäder samtidigt som det stärker den sociala hållbarheten i staden. Att det byggs en ny och modern skola för runt 600 barn i Lindängen känns viktigt i arbetet med att bygga staden hel, säger Milan Obradovic (S), ordförande i tekniska nämnden.

- För oss gröna är det viktigt att hela staden lever och utvecklas. Därför satsar vi på Lindängen, på en ny bra skola och bostäder av hög kvalitet, säger Anders Törnblad (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.

Köpeavtalet ska godkännas av Kommunfullmäktige och tillträde till marken planeras till årsskiftet 2016-2017.

Kontaktuppgifter
Milan Obradovic, 0708-41 72 37
Anders Törnblad, 0709-79 77 38
Karolin Högberg, pressekreterare 0708- 13 24 54