Skip to main content

Medborgarlöfte till Lindängen

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 09:05 CET

Fredagen den 26 februari, kl 14.00 – 16.00 finns Malmöpolisen och Stadsområdesförvaltning Söder i Malmö stad på plats på Lindängsplan för att möta medborgarna och prata om det så kallade medborgarlöfte som tagits fram för stadsområde Söder och Lindängen. Vi kommer också att grilla korv, visa upp våra polisfordon, polishästar och polisens orkester kommer att finnas på plats och spela.


Även media hälsas välkommen till Lindängsplan för att ta del av medborgarlöftet och de resonemang som uppstår på platsen.


Medborgarlöftet är en överenskommelse mellan Malmöpolisen och Stadsområdesförvaltning Söder i Malmö stad. Överenskommelsen innebär ett löfte att kraftsamla mot den aktuella problembilden som finns i området. Löftet speglar medborgarnas önskan om vad polisen och kommunen tillsammans kan göra för att öka tryggheten. Polisens kunskap och erfarenheter från området samt trygghetsmätningar och information från kriminalunderrättelsetjänsten vägs in när löftet formuleras.


Löftet

I stora drag handlar löftet i stadsområde Söder om att öka tryggheten på Lindängens centrum och att minska användningen av droger och alkohol i området. Polisen och kommunen ska var för sig och tillsammans genomföra aktiviteter som ska bidra till att nå målen.


Var: Lindängsplan

När: Fredagen den 26 februari

Tid: Klockan 14.00 – 16.00


För mer information kontakta

Zoran Markovic, kommunpolis, tfn 0733-75 11 66

Christian Hagård, enhetschef, Malmö stad, Fritid och förebyggande verksamhet, tfn 0723-65 24 74


Kort om medborgarlöfte

Medborgarlöften handlar om att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för polisens arbete lokalt och att polisen utifrån den lovar medborgarna att genomföra olika aktiviteter för att förändra problembilden i positiv riktning. Medborgarlöften ska ske i samverkan med kommunen och ibland även med andra aktörer, till exempel föreningslivet. Under 2016 ska svensk polis upprätta medborgarlöften i samtliga kommuner i Sverige. Malmöpolisens ambition är att upprätta minst ett medborgarlöfte i respektive stadsområde i Malmö.Bifogade filer

PDF-dokument