Skip to main content

Miljonregn över Malmös hållbarhetssatsningar

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 14:33 CET

Malmö får ca 30 miljoner kronor av Delegationen för hållbara städer för nya hållbarhetssatsningar i Västra Hamnen och till Rosengårdsstråket.

Genom programmet Hållbar stadsutveckling Malmö – från öst till väst ska världsledande demonstrationsområden skapas, med fokus på klimat och miljöteknik.

 - Det här bidrar till att Malmö snabbare kan nå det uttalade målet att bli en hållbar stad, där ekologiska aspekter kopplas samman med sociala och ekonomiska.. Satsningen på miljöteknik ökar också Malmös möjligheter att bli Europas ledande Cleantech City, något som skapar arbetstillfällen i staden och regionen, säger Anders Rubin (s), kommunalråd för boende- och stadsmiljö.

Satsningen i Västra Hamnen handlar om Fullriggaren, nästa nybyggnadsområde i stadsdelen. Eva byggherrar har gått samman i en Bygga Bo-dialog som ska resultera i Sveriges största komplex av passiv- och lågenergihus, lokaler, och parkeringshus på 72 000 m2. Här kommer också Miljöbygg-program Syd att testats för första gången, ett nytt byggprogram med långtgående miljökrav. I Byggvestas egenvärmehus ska hyresgästerna kunna reglera sin egen boendekostnad genom individuell mätning och debitering av värme, el och varmvatten. P-huset Fullriggaren byggs som ett mycket energisnålt P-hus som är till 50 procent självförsörjande på energi.

Det så kallade Rosengårdsstråket – ett gång- och cykelstråk från Rosengård till Möllevången - binder samman östra och västra Malmö, både geografiskt och sociokulturellt. Stråket ska utvecklas utifrån ett hållbarhetsperspektiv som en del av stadens satsning på att få fler att gå och cykla i Malmö. Bland annat testas nya lösningar för framtidens cykelbanor (democykelstråt), belysning byts till LED-belysning, två nya mötesplatser skapas i anslutning till stråket och träd planteras.

Den av regeringen tillsatta Delegationen för hållbara städer fattade sitt beslut i dag. De olika delprojekten startar under 2010 och Miljöförvaltningen i Malmö stad är huvudansvarig. Senast 2014 ska samtliga projekt vara genomförda.

Mer information:
Anders Rubin, kommunalråd boende- och stadsmiljö, anders.rubin@malmo.se, 070-6362677
Lena Eriksson, projektledare, miljöförvaltningen, lena.m.eriksson@malmo.se, 0768-606086. Lena Eriksson förmedlar även kontakt till övriga intressenter.

Bifogade filer

PDF-dokument