Skip to main content

Missade screeningkontroller på grund av bristande rutiner i LSS-boende

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2018 10:30 CET

Tre brukare i ett LSS-boende i Malmö har missat cancerscreening under en längre tid. Detta på grund av bristande rutiner. Funktionsstödsnämnden i Malmö gör en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

När personalen på ett LSS-boende i början av oktober samtalade om kallelser för cancerscreening till brukare, visade det sig att dessa kallelser har slängts av personalen. Orsaken är att personalen fått felaktig information för ett antal år sedan. Funktionsstödsförvaltningens utredning visar att det saknas dokumentation om informationen att brukarna inte skulle behöva gå på screening. Konsekvensen att brukarna missat cancerscreening bedöms som en påtaglig risk för allvarligt missförhållande. Därmed gör funktionsstödsnämnden en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Omedelbara åtgärder har genomförts i oktober 2018. Funktionsstödsförvaltningen har kontaktat sjukvården för nya kallelser. Brukarna ska informeras när de nya kallelserna kommer. Tydliggörande pedagogik ska användas när medarbetare informerar brukarna om vad screeningtester innebär.

Planerade åtgärder är att införa en förvaltningsövergripande handlingsplan för hur framtida kallelser till screening ska hanteras. Funktionsstödsförvaltningen ska göra en intern kontroll av övriga verksamheter för att se om det finns fler liknande fall.

Kontaktperson: Karin Johansson, enhetschef, funktionsstödsförvaltningen, 070-948 99 50

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av: Anna Snellman, kommunikatör, funktionsstödsförvaltningen, 070-871 06 76