Skip to main content

Misshandel i hemtjänsten rapporteras enligt Lex Sarah

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 15:01 CET

En anställd inom hemtjänsten fick uppsöka vård efter en insats hos en brukare. Den anställde säger att brukaren slagit henne med en glidbräda i ansiktet och på armarna så att hon fått blåmärken. Brukaren menar i sin tur att hemtjänstpersonalen slagit henne så att hon börjat blöda. Nu rapporterar Stadsområdesförvaltning Söder händelsen enligt Lex Sarah.

Händelsen inträffade när den anställde från hemstjänsten gjorde
en insats hos brukaren. Det blir bråk där och
den anställde avslutar insatsen. Hon söker upp ansvarig sjuksköterska som
fotograferar de skador som den anställdes fått.

Klockan 20.00 är annan personal från hemtjänsten hos samma
brukare och förbereder henne för att gå och lägga sig. Senare på kvällen kommer
nattpersonal till brukaren och i samband med detta besök säger brukaren att hon
blivit misshandlad av den första medarbetaren. Brukarens skador dokumenteras av
hennes dotter vid ett rutinbesök hos läkare.

Händelsen är polisanmäld och utredning pågår.
Stadsområdesförvaltningen har erbjudit brukaren en genomgång av de insatser som
hon får och om det behövs externa insatser. Hemtjänstpersonalen får fortlöpande
stödjande samtal. En nattchefstjänst ska också tillsättas för att stötta samt
leda och fördela arbetet för omvårdnadspersonalen.

 

Lex Sarah
Enligt Lex Sarah i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), LSS -
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) samt
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah (SOSFS 2011:5) är
samtliga medarbetare som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och i verksamhet
enligt LSS skyldiga att rapportera missförhållanden och risker för
missförhållanden.

Kontaktpersoner:
Helen Hansson, avdelningschef vård och omsorg, 070-634 46 63.


Bifogade filer

PDF-dokument