Skip to main content

Misstänkt jäv på Familjerättsbyrån utreds

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 11:25 CEST

Familjerättsbyrån har avbrutit samarbetet och tecknar inga nya avtal med ett företag på grund av en eventuell jävsituation.

Företaget är upphandlat av Kommunförbundet Skåne och används för utbildning och handledning i andra verksamheter i förvaltningen och i övriga Malmö stad. Företaget är ett av få som erbjuder evidensbaserade metoder för utredning av familjers lämplighet att ta emot barn. Men på grund av att företagets VD är gift med Familjerättsbyråns chef utreds nu frågan om jäv på Familjerättsbyrån av Stadsrevisionen. Också frågan om Familjerättsbyrån har brustit i rutinerna kring dokumentation och diarieföring vid upphandlingen utreds.

- Att anlita företaget är i sig inte fel, men det finns felaktigheter i hanteringen av upphandlingen och det är bra att vi nu får klarhet i det, säger Lene Cordes, avdelningschef på Sociala resursförvaltningen.

Förutom att Familjerättsbyrån inte får teckna nya avtal med företaget görs en informationsinsats i hela förvaltningen för att säkra kunskapen om rutiner och riktlinjer kring jäv, dokumentation och diarieföring.

Kontakt: Lene Cordes, avdelningschef Sociala resursförvaltningen tel: 0733 - 38 54 52.

 

Utsänt av :

Ingela Davidsson
kommunikationschef
Sociala resursförvaltningen
0766 – 33 62 07