Skip to main content

Museistaden Malmö – en vision för Malmö Museer

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 13:55 CEST

Ett nytt akvarium med en interaktiv basutställning om människan och naturen. Ett innovativt kunskaps- och upplevelsecentrum för hållbar utveckling i ett område som sjuder av liv med nya restauranger, spårvagn, uteserveringar och solbryggor. Sveriges klimatsmartaste museiområde där man kan se morgondagens teknik – redan idag. Och ett museum med en halv miljon besökare per år. Det är visionen för Museistaden Malmö. För att nå dit krävs ett fördjupat samarbete mellan Miljöförvaltningen, Serviceförvaltningen och Kulturförvaltningen.

Välkomna till presskonferens
Fredag 15 oktober kl 10.00 på Kommendanthuset, Malmö Museer.
Deltar gör bland annat kulturdirektör Elisabeth Lundgren och miljödirektör Katarina Pelin.


Området kring museet är i stark utveckling. Citytunnelstationen vid Malmö C invigs i december, Citadellsvägen ska förvandlas till ett promenadstråk och ett nytt kongresscenter byggs upp alldeles i närheten. En positiv utveckling som placerar museet allt mer i centrum.

En tydligare arkitektonisk inramning
Malmö Museer är idag ett regionmuseum med en unik bredd inom humaniora, teknik och naturvetenskap. Museet har 14 000 kvadratmeter utställningsyta fördelat bland annat på Slottsholmen, Kommendanthuset och Teknikens och Sjöfartens hus. För att knyta samman byggnaderna längs Malmöhusvägen och ytterligare förstärka museets position finns planer på att ge museiområdet en tydligare arkitektonisk inramning: En museistad med tre tematiska stadsportar som symboliserar historiska skeden som format staden – Den historiska staden, Industristaden och Den hållbara kunskapsstaden.

Science Center Malmö
Planerna för Museistaden Malmö innefattar också en utbyggnad av Teknikens och Sjöfartens hus mot Citadellsvägen till ett Science Center Malmö och en ombyggnad av museets akvarium som integreras med en ny interaktiv basutställning om människan och naturen.

Lärande för hållbar utveckling
Malmö Museer har ett särskilt uppdrag från Region Skåne att samordna insatser kring lärande för hållbar utveckling i regionen. Visionen är att museet ska vara navet i stadens och regionens satsningar på hållbar utveckling utifrån fyra perspektiv – ekologiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt.

Likaså vill vi att Malmö Museer blir ett nav för stadens eget arbete kring lärande för hållbar utveckling. Här bygger vi upp en permanent arena för lärandefrågor i samarbete med Miljöförvaltningen och Serviceförvaltningen. Och vi vill göra det på Sveriges mest klimatsmarta museum, som försörjs helt med förnybar energi. Malmö Museer ska bli ett ledande exempel på hur offentliga, äldre byggnader kan förses med framtidens hållbara lösningar.

Kommendanthuset blir plattformen för lärande om ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet, demokrati och mänskliga rättigheter i ett globalt perspektiv. Diskussioner pågår med Röda Korset, Rädda Barnen och IM kring ett fördjupat samarbete med den ideella sektorn.

För ytterligare information kontakta:
Malmö Museer, Kulturförvaltningen: museichef Göran Larsson, 0708-384503, goran.larsson@malmo.se eller
utställningschef Magnus Metz, 0733-924717, magnus.metz@malmo.se

Miljöförvaltningen: avdelningschef Per-Arne Nilsson, 0706-589951, per-arne.nilsson@malmo.se

Serviceförvaltningen
: utvecklingschef Peter Lindhqvist, 0705-768833, peter.lindhqvist@malmo.se