Skip to main content

Näktergalens verksamhet i Fosie förlängs och utreds

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 12:35 CEST

Grundskoleförvaltningen kommer att uppdras att utreda mentorsprojektet Näktergalen. Under utredningstiden förlängs samarbetet vilket innebär att nedläggningshotet undanröjs och att verksamheten kan starta igen till höstterminen.

I höstas fattade Fosie stadsdelsfullmäktige ett beslut om att dra in det kommunala stödet till projektet Näktergalen, som bedrivits i stadsdelen sedan 1997. Därefter har Malmö högskola drivit projektet i egen regi för att inte avbryta den verksamhet som redan pågick. Från Malmö stads sida vill man gärna se en fortsättning av den uppskattade verksamheten och kommer därför initiera en utredning i syfte att nå en mer långsiktig lösning på finansiering och hemvist av verksamheten.

Näktergalen har funnits i 16 år och finansieras sedan 2005 gemensamt av Malmö högskola och Malmö stad. Verksamheten går ut på att studenter vid högskolan är mentorer åt barn mellan åtta och tolv år. Ett av målen är att bidra till en breddad rekrytering till högskole- och universitetstudier.

2002 tilldelades Näktergalen Malmö stads integrationspris.

– De bästa insatser som bedrivs är de som leder till många olika positiva effekter. Näktergalsprojektet är ett sådant. När studenter får möta barn och ungdomar uppstår mångfacetterade effekter för både studenten och eleven, både omedelbara och mycket djupgående. Ytterst handlar projektet om att avdramatisera högre utbildning för elever från socialt missgynnade områden, men effekten är minst lika stor för studenten som för eleven, säger Anders Rubin (S), tillträdande skolkommunalråd.

– Många av de som kommer till Malmö för att studera vill vara en aktiv del av staden. Genom Näktergalen kan man bli det och förmedla tydliga bilder av vad högskoleutbildning går ut på till barn som saknar sådana förebilder i sin närhet. Att skapa studiemotivation är en del av skolans uppdrag, säger Nils Karlsson (MP), gruppledare.

Mentorsprojektet Näktergalen skapar möten mellan elever i grundskolan och studenter. Det kan ge elever från studieovana hem möjlighet att vidga sina vyer. Nya upplevelser och nya sociala kontakter är viktiga för lärandet. Det kan också vara ett sätt att minska den sociala snedrekryteringen till högskolan och långsiktigt investera i minskade klyftor, säger Anders Skans (V), gruppledare i kommunfullmäktige.

Kontaktpersoner

Anders Rubin, 0706-36 26 77

Nils Karlsson, 0703-37 47 06

Anders Skans, 040-34 10 63

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06