Skip to main content

Norra Hamnen - Skanska tilldelas markreservation i Malmös nya industripark

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 10:27 CEST

Utvecklingen av ett nytt industriområde fortsätter i Norra Hamnen i Malmö.

Idag har Skanska Fastigheter Göteborg AB skrivit på en markreservation som omfattar ett område om ca 35 000 m2 i den södra delen av Norra Hamnen.

Norra Hamnen är ett utfyllnadsområde som möjliggör betydande ytor för verksamheter med trimodala transporter, förädlande verksamhet och med hamnanknytning.

- Skanskas "Kubiklager" är en verksamhet som stämmer överens med Malmös stads planer för industriområdet i Norra Hamnen. Inom detaljplaneområdet ska det uppföras byggnader för tillverkningsindustri, logistikverksamhet och andra verksamheter och där ett samarbete med CMP (Copenhagen Malmö Port) ska ske under vissa förhållanden, säger Klas Johansson, fastighetsdirektör Malmö Stad.

- Vi planerar att bygga ca 15 -20 000 m2 enligt vårt koncept Kubiklager som erbjuder olika verksamheter att skräddarsy sina lokaler med flexibilitet och avtalstid i fokus. Norra Hamnen i Malmö är ett perfekt logistikläge med hamnfaciliteter och en väl utbyggd infrastruktur till europavägarna, säger Henrik Ahnström marknadsområdeschef på Skanska Fastigheter Göteborg AB.

- Skanskas markreservation är startskottet för utvecklingen av nya verksamheter i Norra Hamnen som kan bidra till att skapa fler arbetstillfällen till Malmö och stärka regionens attraktionskraft, avslutar Klas Johansson.

Markreservationen gäller till och med 2015-12-15. Skanska och kommunen ska dessförinnan ha träffat köpeavtal med beslut i tekniska nämnden senast under december månad 2015.

Detaljplanen för det nya industriområdet, Dp 5203, beräknas vinna laga kraft under början av år 2015. 2 (2)

För ytterligare information kontakta:

Klas Johansson, fastighetsdirektör, Malmö stad, tfn: 0708-29 86 21, klas.m.johansson@malmo.se.

Henrik Ahnström, Marknadsområdeschef, Skanska Fastigheter Göteborg AB, tfn: 0702-05 45 42, henrik.ahnstrom@skanska.se

Håkan Thulin, exploateringschef, Malmö stad, tfn: 0709-44 18 81, hakan.thulin@malmo.se

Katarina Burle, kommunikatör, fastighetskontoret Malmö stad, tfn: 0706-34 17 10, katarina.burle@malmo.se