Skip to main content

Nu har bostadsbyggandet vänt upp!

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2011 15:58 CET

I kölvattnet efter finanskrisen 2008 avstannade bostadsbyggandet drastiskt 2009. Mot bakgrund av att Malmö stads befolkning fortsatte att öka behövdes en kraftsamling för att öka bostadsbyggandet. Därför gav kommunstyrelsen i uppdrag till Stadsbyggnadsnämnden att upprätta ”Handlingsplan för ett väsentligt ökat bostadsbyggande”, och vi ser nu att denna satsning har bidragit till att bostadsbyggandet åter igen ökar! En stor och avgörande del i framgången har varit dialogen med byggherrar och fastighetsägare som visat stort engagemang och bidragit till det ökade bostadsbyggandet.

Med handlingsprogrammet som ram satte Stadsbyggnadskontoret verksamhetsmål att årligen möjliggöra starten genom planer för 2000 lägenheter. Att utfallet nu i kvartalsrapporten visar på ca 3500 är mycket glädjande säger stadsbyggnadsdirektören Christer Larsson. En annan viktig faktor är att Stadsbyggnadskontoret medvetet fokuserat på bostadssidan men också att Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret tillsammans drivit ett gemensamt utvecklingsarbete kring bostadsbyggandet.

 

För ytterligare kommentarer och information kontakta

Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson, 0709-342298

Fastighetsdirektör Börje Klingberg, 0706-653142

Stadsdirektör Inger Nilsson,0708-158549

Se bifogad bilaga nedan: Kvartalsrapport 4 för 2010.