Skip to main content

​Nu krävs krafttag för att öka tryggheten!

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2015 11:42 CEST

Malmö har de senaste fem åren haft en positiv trend som inneburit att antalet anmälda brott minskar. Men kommunstyrelsen ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh är inte nöjd.

- Skottlossning på Rosengård och Seved och handgranaterna på Kroksbäck är tydliga exempel på att grovt kriminella, fullständigt hänsynslöst utsätter sina grannar eller andra medmänniskor för fara. Inget annat duger än att samhället samlar ihop sig och ser till att det finns resurser och möjligheter att beivra sådana brott! Tillgången på vapen är djupt problematisk, öppen droghandel, rädsla för att vittna och för få uppklarade brott är ett hot mot både enskilda och samhället i stort, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

I veckan träffar Katrin Stjernfeldt Jammeh och andra företrädare Malmö stad för Polisen för att diskutera vad mer som behöver göras.

Malmö Stad har tillsammans med polisen tagit fram en samverkansöverenskommelse, Malmö – Trygg och säker stad, för perioden 2012-2016 för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Syftet med den har varit öka den upplevda tryggheten bland Malmöbor och minska utsattheten för brott.

I en uppföljning av samarbetsavtalet framgår att mycket återstår att göra för att förbättra samarbetet. Fokus har för mycket legat på organisationsfrågor, snarare än genomförande och uppföljning av planerade insatser. Ansvars- och rollfördelningen vad gäller utmaningar så som organiserad brottslighet och radikaliseringsfrågor beskrivs som otydliga. Dock menar utvärderingen att det lokala arbetet vid akuta situationer fungerat bra och mycket mer görs i dag än för ett par år sedan.

- Det duger inte. Malmöborna har rätt att kräva mer av både polisen och staden. Det krävs ett rejält omtag. Vi ser förvisso att ökade statliga resurser faktiskt har lett till att polisen har kunnat kraftsamla och i flera fall ingripa på ett föredömligt sätt för att stävja brott. Men polisen måste orka hålla i insatser och finnas på flera ställen samtidigt, inte minst, för att komma åt den grova kriminaliteten och de grupperingar och individer som hänsynslöst utsätter sina medmänniskor och grannar för fara, säger kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh.

- Men även Malmö stad måste göra mer och orka möta upp med det förebyggande arbetet. Vi kan inte på grund av en omorganisering i staden tappa fokus på en så grundläggande fråga som människors rätt att känna sig trygga. Någonstans handlar det om att samhället måste orka både bekämpa brottsligheten och bedriva det vardagliga arbetet för bättre levnadsvillkor och en bra uppväxtmiljö, avslutar Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Kontaktpersoner:

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande: 0735-799701

Andreas Schönström, kommunalråd med ansvar för trygghetsfrågor: 070-911 68 97

Jens Ohlsson, politisk sekreterare: 076-870 79 47