Skip to main content

Nu lyfts första delen av den öppningsbara bron på plats

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 15:56 CET

Ingress:
På torsdag och fredag 11-12 december lyfts hälften av den öppningsbara bron på plats i Malmö hamn av pontonkranen Samson. Man kan då för första gången få en uppfattning om hur bron kommer att se ut när den blir färdigställd i sommar.

Text:
Första lyftet blir att sätta en betongklump som väger ca 320 ton på plats – hög som ett trevåningshus och 5 meter i diameter. Det är detta pivotstöd, den ”pelare”, som kommer att bära den rörliga delen av bron och här kommer lyft- och vridmaskineriet att placeras. I väntan på lyftet står den nu på Hjälmarekajen.

Efter det att pivotstödet är på plats kommer stålbro-delen att lyftas och placeras vid Hjälmarekajen. Den väger ca 100 ton, är 28 meter lång och 19 meter bred. När hela bron är klar i sommar blir den 75 meter lång, med tre körfält och gång- och cykelbanor.

Bron blir en förbindelselänk mellan Västra hamne
n och den österifrån kommande trafiken på väg in i Malmö över Västkustvägen och Carlsgatan till Skeppsbron. Under byggandet av Citytunneln får den också stor betydelse för trafiken.

För att få närmare bedömning av hur dags pivotstöd respektive stålbrodel ska lyftas på plats, kontakta projektledare Ragnar Jonson, 0709-34 14 32, under dagarna för montaget.

BERÄKNAS VARA FÄRDIG I JULI
Montage av den andra bro-delen, som blir öppningsbar, sker någon gång under mars månad. Stålbron tillverk as av Nordisk Staal Fredriksvaerk Danmark. Den brodel som ska monteras nu, fraktas på pråm från Danmark med start på tisdag 9 december och transporten ankommer till Malmö någon gång under onsdagen.

Bron beräknas vara i drift under sommaren 2004, preliminär invigning den 27 juli.

MER INFORMATION
· Projektledare Ragnar Jonson, 0709-34 14 32
· www.malmo.se/gator > Om- och nybyggnader > Öppningsbara bron