Skip to main content

Ny organisation för Malmö stads gymnasieskolor – förslag till utbildningsnämnden

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 08:28 CEST

Utbildningsförvaltningen föreslår genomgripande förändringar i Malmö stads gymnasieorganisation. Tjänstemannaförslaget behandlas av utbildningsnämnden den 29 oktober.

De föreslagna förändringarna syftar till att rusta Malmö stads gymnasieskolor inför stora samhällsförändringar de kommande åren:

 • En nationell gymnasiereform inför läsåret 2011/12.
 • En kraftig demografisk elevminskning.
 • Hårdnande konkurrens från allt fler fristående gymnasieskolor.

Målet är att skapa starka profilskolor med kunskap och kvalitet. Entreprenörskap ska genomsyra alla program. Språkundervisningen och internationaliseringen ska stärkas. Malmö stads idrottssatsning för elit och bredd fortsätter och utvecklas i en samlad idrottsskola.

Förändringarna berör elever i år 1 läsåret 2011/12 och kommande årskullar. Elever i år 2 och 3 läsåret 2011/12 går färdigt sina utbildningar i det gamla programsystemet, på de skolor där de går i dag.

International Baccalaurate, IB, är ett internationellt program och påverkas inte av gymnasiereformen. Utbildningen fortsätter som tidigare på Malmö Borgarskola.

Tjänstemannaförslaget går bland annat ut på att skapa ett kreativt centrum på Malmö latinskola – en helt ny skola med samlad spetskompetens inom estetik, humaniora och media och en resurs för elever på alla kommunala gymnasieskolor i Malmö. Nya Malmö latin ska präglas av spännande pedagogik och didaktik i nya och ändamålsenliga lokaler. Den nya skolan med nödvändiga om- och tillbyggnader ska stå klar till läsåret 2013/14. Under byggnadsarbetet kommer hela eller delar av gamla Malmö latinskola att evakueras till Pildammskolan.

Förvaltningens ledningsgrupp presenterade i maj 2010 ett första förslag till organisationsförändring. En av delarna var att på sikt flytta Universitetsholmens gymnasiums program (El- och energiprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet enligt den nya programstrukturen) till Norra Sorgenfri gymnasium. Den föreslagna flytten finns inte med i det tjänstemannaförslag som behandlas av utbildningsnämnden den 29 oktober. Förvaltningsledningen anser att frågan behöver utredas vidare.

Nedan presenteras förslaget i korthet. Gymnasieskolan får en ny programstruktur med 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. Medieprogrammet försvinner, liksom alla specialutformade program och lokala inriktningar på nationella program.

Förändringar från och med läsåret 2011/12

 • Barn- och fritidsprogrammet ska finnas på två skolor. Rönnens gymnasium erbjuder de nationella inriktningarna Fritid och hälsa, Pedagogiskt arbete och Socialt arbete. Malmö Idrottsgymnasium/Malmö Borgarskola erbjuder en särskild variant, Fritid och hälsa-Idrott.
 • Bygg- och anläggningsprogrammet ska finnas på Norra Sorgenfri gymnasium. Inriktningar: Husbyggnad, Mark och anläggning, Måleri (eleverna läser målerikurser i år 2-3 på Gymnasieskolan Vipan i Lund) och Plåtslageri.
 • Ekonomiprogrammet ska finnas på Malmö Borgarskola och Malmö Idrottsgymnasium/Malmö Borgarskola. Malmö Borgarskola erbjuder inriktningarna Ekonomi och Juridik. Malmö Idrottsgymnasium/Malmö Borgarskola erbjuder en särskild variant, Ekonomi-Idrott.
 • El- och energiprogrammet ska finnas på Universitetsholmens gymnasium. Inriktningar: Automation och Elteknik.
 • Fordons- och transportprogrammet ska finnas på Agnesfrids gymnasium. Inriktningar: Godshantering, Karosseri och lackering, Lastbil och mobila maskiner, Personbil samt Transport.
 • Handel- och administrationsprogrammet ska finnas på två skolor. Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium erbjuder de nationella inriktningarna Administrativ service och Handel och service; båda inriktningarna kan läsas som lärlingsutbildning. Malmö Idrottsgymnasium/Malmö Borgarskola erbjuder en särskild variant, Handel-Idrott.
 • Hantverksprogrammet ska finnas på två skolor. Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium erbjuder inriktningarna Florist, Frisör, Textil design och Övriga hantverk (guldsmed, silversmed, keramik, sadelmakare, skomakare, urmakare, sotare och tapetserare). Agnesfrids gymnasium erbjuder inriktningen Finsnickeri.
 • Hotell- och turismprogrammet ska finnas på Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium. Inriktningar: Hotell och konferens samt Turism och resor. Båda inriktningarna kan läsas som lärlingsutbildning.
 • Industritekniska programmet ska finnas på Norra Sorgenfri gymnasium. Inriktningar: Produkt- och maskinteknik samt Svetsteknik. Svetsteknik kan läsas som lärlingsutbildning.
 • Naturbruksprogrammet ska finnas på Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium. Inriktning: Djur. Inriktningen kan läsas som lärlingsutbildning.
 • Naturvetenskapsprogrammet ska finnas på Malmö Borgarskola, Malmö Idrottsgymnasium/Malmö Borgarskola, Pauli gymnasium och S:t Petri skola. Samtliga skolor erbjuder inriktningen Naturvetenskap. Pauli gymnasium erbjuder inriktningen Naturvetenskap och samhälle. Malmö Borgarskola erbjuder en särskild variant, Natur-Internationell.
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet ska finnas på Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium. Inriktningar: Bageri och konditori, Färskvaror, delikatesser och catering samt Kök och servering. Samtliga inriktningar kan läsas som lärlingsutbildning.
 • Samhällsvetenskapsprogrammet ska finnas på Malmö Borgarskola, Malmö Idrottsgymnasium/Malmö Borgarskola, Pauli gymnasium och S:t Petri skola. S:t Petri skola erbjuder inriktningen Beteendevetenskap. Malmö Borgarskola, Pauli gymnasium och S:t Petri skola erbjuder inriktningen Samhällsvetenskap. Pauli gymnasium erbjuder en särskild variant, Bernadottegymnasiet. Malmö Idrottsgymnasium/Malmö Borgarskola erbjuder en särskild variant, Samhällsvetenskap-Idrott.
 • Teknikprogrammet ska finnas på Pauli gymnasium. Inriktningar: Design- och produktutveckling, Informations- och medieteknik, Samhällsbyggande och miljö samt Teknikvetenskap.
 • VVS- och fastighetsprogrammet ska finnas på Universitetsholmens gymnasium. Inriktningar: Fastighet, Kyl- och värmepumpsteknik, Ventilationsteknik samt VVS.
 • Vård- och omsorgsprogrammet finnas på Rönnens gymnasium. Programmet kan läsas som lärlingsutbildning.

Tillfälliga förändringar (2011/12 – 2012/13)

 • Estetiska programmet ska finnas på två skolor. Mediegymnasiet erbjuder de nationella inriktningarna Bild och form samt Estetik och media. Heleneholms gymnasium erbjuder de nationella inriktningarna Dans, Musik och Teater samt en spetsutbildning inom musik.
 • Humanistiska programmet ska finnas på Heleneholms gymnasium. Inriktningar: Kultur och Språk.
 • Industritekniska programmet med inriktning Produkt- och maskinteknik (lärlingsutbildning inom tryckteknik) ska finnas på Mediegymnasiet.
 • Natur-Musik, en särskild variant inom Naturvetenskapsprogrammet, ska finnas på Heleneholms gymnasium.
 • Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Samhällsvetenskap ska finnas på Heleneholms gymnasium.
 • Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Medier, information och kommunikation ska finnas på Mediegymnasiet.

Förändringar från och med läsåret 2013/14

 • Estetiska programmet ska finnas på nya Malmö Latin. Inriktningar: Bild och formgivning, Dans, Estetik och media, Musik och Teater.
 • Humanistiska programmet ska finnas på nya Malmö Latin. Inriktningar: Kultur och Språk.
 • Industritekniska programmet med inriktning Produkt- och maskinteknik på Norra Sorgenfri gymnasium kan läsas som lärlingsutbildning.
 • Natur-Musik, en särskild variant inom Naturvetenskapsprogrammet, ska finnas på nya Malmö Latin.
 • Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Medier, information och kommunikation ska finnas på nya Malmö Latin.

Särskilda varianter inom nationella problem erbjuds under förutsättning att Skolverket godkänner utbildningarna.

Fem introduktionsprogram (preparandutbildning, programinriktat individuellt alternativ, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion) ersätter dagens individuella program. Bellevue gymnasium får ett omformulerat uppdrag och erbjuder individuellt alternativ för elever i år 1-3.

För ytterligare information kontakta:
Matz Nilsson, utbildningsdirektör i Malmö stad, 040-34 30 16, matz.nilsson@malmo.se

Vänligen

Pia Oredsson Birgersson
Informationschef
Utbildningsförvaltningen i Malmö stad