Skip to main content

Ny organisation i Malmö stad från 1 juli

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 12:57 CEST

På måndag den 1 juli träder Malmö stads nya organisation i
kraft. Tio stadsdelar blir då fem stadsområden, två nya skolförvaltningar
inrättas och LSS-verksamheten flyttas till Sociala resursförvaltningen.  

– Med en ny organisation för skolan, stadsområden och LSS skapar vi bättre förutsättningar för likvärdighet i skolan, ett särskilt fokus på förskolan och utvecklad medborgarmedverkan, dialog och inflytande. Syftet är att öka kvaliteten på vår service och våra tjänster, så att vi på ett bättre sätt ska kunna möta de utmaningar staden står inför, säger Jan-Inge Ahlfridh,
stadsdirektör i Malmö stad.

Kommunfullmäktige fattade beslut om den nya organisationen på sammanträdet den 30 maj 2013. I korthet innebär förändringen att:

  • Tio stadsdelar blir fem stadsområden med ansvar
    för bland annat socialtjänst, hemtjänst, vårdboenden, lokal kultur och fritid, mötesplatser, medborgarmedverkan och områdesutveckling.
  • En förskoleförvaltning och en grundskoleförvaltning bildas
  • Utbildningsförvaltningen blir gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
  • LSS-verksamheten (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) flyttas över från de tidigare stadsdelarna till Sociala resursförvaltningen.

En stor del av förändringsarbetet sker internt. Förändringarna
leder till nya förvaltningar och nämnder, men det kommer inte att märkas mycket
för Malmöborna i vardagen. Barn och elever kommer att gå kvar i samma förskolor
och skolor, de äldre kommer att bo kvar på samma äldreboenden och kontakten med
socialtjänsten kommer att ske på samma sätt som tidigare.

För mer information och kontaktuppgifter till de nya förvaltningarna, besök www.malmo.se/nyorganisation2013 

För ytterligare information, kontakta Karin Lindroth Renhäll, presschef Malmö stad,
040-34 11 22, karin-lindroth-renhall@malmo.se

Bilaga: Adresser och telefonnummer till nya förvaltningarna

 Bifogade filer

PDF-dokument