Skip to main content

Ny våg av ensamkommande flyktingbarn till Malmö

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2009 13:10 CEST

De senaste fyra dagarna har 31 ensamkommande flyktingbarn sökt asyl i Malmö. Totalt är 80 ensamkommande flyktingbarn placerade i transitboende i Malmö idag.

- För att kunna ta emot dessa barn har vi utökat antalet befintliga platser på våra boenden, berättar Sema Soer, enhetschef vid Sociala resursförvaltningen.

- Om det kommer ytterligare barn kan det finnas en risk att vi blir tvungna att placera dessa på hotell, en lösning som vi inte tycker är bra, säger Sema Soer.

De flesta av de 31 barnen har flytt från Afghanistan, några barn kommer från Somalia. Barnen är mellan 14-17 år gamla.

Nytt boende öppnade i juni - utökas med sex nya platser

Den 22 juni öppnade Malmö stad ett nytt tillfälligt boende för ensamkommande flyktingbarn. 12 platser finns tillgängliga - nu utökas boendet med ytterligare sex platser.

- Bristen på platser i övriga landet gör att vi måste öppna nya boenden och hitta nya platser för de ensamkommande flyktingbarnen. Helst skulle vi se att fler kommuner tog emot barnen, säger Sema Soer.

I dagsläget blir många av barnen kvar i Malmö eftersom att Migrationsverket har svårt att hitta platser i mottagande kommuner.

Det här är verksamheten för ensamkommande flyktingbarn

Enheten för Ensamkommande flyktingbarn är en kommunövergripande verksamhet som startade hösten 2006, efter förändringen i lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Ändringen innebar att ansvaret för de asylsökande barnen flyttades över från Migrationsverket till Socialtjänsten.

Sociala Resursförvaltningen ansvarar för Malmö stads samordning av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i Malmö. Idag finns det fyra transitboende som tar emot asylsökande ungdomar och erbjuder dessa ett tillfälligt boende. Så snart som möjligt efter ankomsten anvisar Migrationsverket barnet till en kommun som svarar för boende och omsorg under den tid ansökan om asyl prövas.

Cirka 1000 barn har passerat Malmö sedan det första boendet för ensamkommande flyktingbarn öppnades.

För kommentarer: Sema Soer, enhetschef vid Sociala Resursförvaltningen, 040-34 93 67, 0704-34 58 17, sema.soer@malmo.se

Bifogade filer

PDF-dokument