Skip to main content

Nya betongplattor sänker halten av kväveoxid i luften

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 08:39 CET

Titandioxidplattorna förväntas sänka halten kväveoxid (NOx) i luften och hittills visar mätningarna på goda resultat.

Bakgrund
På Amiralsgatan är halterna av kväveoxider höga, därför valde gatukontoret att tillsammans med miljöförvaltningen och Starka Betongindustri göra försöket med titandioxidplattor här. På en sträcka av 80 meter mellan Kungsgatan och Föreningsgatan lades nya gångbaneplattor med titandioxid.

Hur fungerar plattorna?
Titandioxiden fungerar som katalysator som med hjälp av UV-ljus, bryter ned kväveoxider i luften. Restprodukten blir nitrater som sköljs bort av regnvattnet. Reaktionen upprepas och plattornas effekt kvarstår om ytan hålls ren.

Hur görs mätningarna och vad blev resultatet?
Inom försöksområdet finns mätpunkter placerade tre meter ovanför marken. (se bifogad karta)

  • Mätpunkt 1 finns på sträckan med titandioxidplattorna
  • Mätpunkt 3 finns på en referenssträcka med vanliga betongplattor som ligger närmast Föreningsgatan

- Resultatet av mätningarna hittills, visar en minskning av kväveoxidhalterna med ca 5 %, vid mätpunkt 1, säger Tomas Ohlsson, ingenjör på Gatukontoret.

Faktorer som kan påverka
Under den gångna mätperioden har solstrålningen varit mycket låg. Trafikflödena har troligen påverkats i samband med arbetet med busskörfält vid Drottninggatan. Vind och nederbörd kan också påverka resultatet.  

Vad händer nu?
Det kommer att behövas mer mätdata för att konstatera hur mycket av förbättringen som kan knytas till den nya trottoarbeläggningen. Bytet av plattor gjordes i september i år och försöket beräknas pågå till våren 2010. Då kommer en slutlig rapport om effekten av titandioxidplattorna.  

För ytterligare information kontakta Tomas Ohlsson på gatukontoret,
tel 040-34 12 62, 0709-34 12 62, eller tomas.ohlsson@malmo.se