Skip to main content

Nyheter inom vård- och omsorgsverksamheten från och med den första juli

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 10:00 CEST

Från och med den första juli sker en rad förändringar inom Malmö stads vård- och omsorgsverksamhet för att den ska bli ännu bättre. Då införs bland annat värdighetsgarantier inom hemtjänsten. Syftet med de fem garantierna är att öka tryggheten och delaktigheten för dem som berörs av hemtjänstens verksamhet.

Införandet av värdighetgarantier innebär bland annat att garantera samtal med brukarna för att undersöka om de insatser som beviljats motsvarar önskemålen, och diskussioner om eventuella förändringar. Individuella planer ska tas fram inom två veckor för att ge brukarna ökat inflytande. Värdighets-garantierna ska också leda till ökad trygghet, bland annat ska det garanteras att hemtjänstpersonal legitimerar sig. Det garanteras också att insatser som av olika skäl inte blir genomförda som bestämt ska utföras senast inom fem dagar. 

– Värdighetsgarantier handlar inte om en mängd nya insatser eller garantier i rättslig mening. Det är ett sätt att öka brukarnas trygghet samtidigt som vi tydligt visar vad man kan förvänta sig och ställa krav på i mötet med äldreomsorgen i Malmö, säger Carina Nilsson (S), vård- och omsorgskommunalråd.

Samtidigt sjösätts en ny plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Den ska göra det tydligt vilken omsorg och service som brukare och anhöriga kan förvänta sig, samt vilka krav som ställs på vård- och omsorgsverksamheten. Planens utgångspunkt är att äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha ett stort inflytande över sin vardag och kunna påverka den hjälp de får. Till exempel ska måltiderna anpassas efter brukarens behov, vanor och önskemål, liksom serviceinsatser som städning och promenader.

Eventuella förändringar av de insatser man beslutat om ska meddelas så fort som möjligt, vilket är ännu ett sätt att känna trygghet med vård- och omsorgsverksamhetens hjälp. Brukaren ska också alltid veta när och av vem hjälpen utförs. Alla brukare ska garanteras ett värdigt bemötande utifrån sina egna förutsättningar, oavsett språk eller kommunikationssätt.

– Ett gott bemötande och kommunikation är grunden för att känna sig trygg med den hjälp och det stöd man får, säger Carina Nilsson.

Kontaktperson

Carina Nilsson, 040-34 12 61