Skip to main content

Nytt reglemente för Malmö stads råd för funktionshinderfrågor

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 16:44 CET

Malmö 2011 02 02

Malmö stads handikappråd byter namn till Malmö stads råd för funktionshinderfrågor. Samtidigt ändras rådets reglemente.

Förutom representanter från organisationer som företräder personer med syn-, hörsel-, rörelse-, medicinska och psykiska funktionsnedsättningar finns det i det ombildade rådet nu också representanter för personer med kognitiva funktionsnedsättningar och föreningar som verkar för idrott och hälsa för personer med funktionsnedsättningar.     

Rådets ledamöter utökas från elva till 20, och antalet ersättare utökas från elva till 14. Alla funktionshinderområden erhåller en ledamot och en representant som delas mellan de organisationer som verkar inom området. Utgångspunkten för organisationernas representation tas i medlemsantal, att organisationen ska verka för både unga och vuxna inom Malmö, samt ha en aktiv roll i opinionsarbete inom Malmö stad. Ordförande, åtta ledamöter och fem ersättare för Malmö stads råd för funktionshinderfrågor utses av kommunstyrelsen.   

Ärendet kommer att tas upp av kommunfullmäktige den 17 februari 2011.

– Utökningen betyder att vi får in flera viktiga röster i rådet och att vi kan fokusera bland annat på de så viktiga tillgänglighetsfrågorna i ett brett perspektiv, säger Carina Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för vård och omsorg.

 

 

Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 040-34 12 61

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 8)