Skip to main content

Rättelse: Nytt transitboende för ensamkommande flyktingbarn i Trelleborgs kommun

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 13:40 CET

Sociala resursförvaltningen har slutit avtal med företaget Attendo som ska tillhandahålla 24 platser i ett transitboende för ensamkommande flyktingbarn  i Beddingestrand, Trelleborgs kommun.

Avtalet innebär att Sociala resursförvaltningen får tillgång till 24 platser i ett boende i Beddingestrand, från den 14 december. Dessa platser kommer att användas efterhand som behov uppstår.

Malmö stads Sociala resursförvaltning har tidigare avtal om transitboenden med olika företag i Malmö, Svalöv, Svedala, och Vellinge.  

I dagsläget är 214 ensamkommande flyktingbarn placerade i transitboenden, antingen i egen regi (5 boenden), eller som drivs av en privat aktör (6 boenden).

I november tog Malmö stad emot 92 ensamkommande flyktingbarn – jämfört med 40 i november 2008.

Under hela 2008 tog Malmö stad emot 291 ensamkommande flyktingbarn, till och med november månad i år hade 582 ensamkommande flyktingbarn kommit till Malmö.

Det här är verksamheten för ensamkommande flyktingbarn

Enheten för Ensamkommande flyktingbarn är en kommunövergripande verksamhet som startade hösten 2006, efter förändringen i lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Ändringen innebar att ansvaret för de asylsökande barnen flyttades över från Migrationsverket till Socialtjänsten.

Sociala resursförvaltningen ansvarar för Malmö stads samordning av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i Malmö. Idag finns det fem transitboenden i egen regi som tar emot asylsökande ungdomar och erbjuder dessa ett tillfälligt boende. Så snart som möjligt efter ankomsten anvisar Migrationsverket barnet till en kommun som svarar för boende och omsorg under den tid ansökan om asyl prövas. Kostnader i samband med mottagandet av ensamkommande flyktingbarn står Migrationsverket för.

Cirka 1400 barn har passerat Malmö sedan det första boendet för ensamkommande flyktingbarn öppnades. 

www.malmo.se/flyktingbarn

För kommentarer: Eva Johnsson, tf förvaltningschef för Sociala resursförvaltningen, 040-34 93 06, 0709-409 677, eva.johnsson@malmo.se

För ytterligare information: Dick Fredholm, informationschef i Sociala resursförvaltningen, 040-34 93 13, 0733-504 605, dick.fredholm@malmo.se.

Bifogade filer

PDF-dokument