Skip to main content

Öppet brev till Jan A. Johansson, chefredaktör för Skånska Dagbladet

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 11:38 CET

Det är djupt beklagligt att Skånska Dagbladet, gång på gång, sprider så gravt felaktiga uppgifter om vad jag sagt och vad jag anser.

I dagens tidning påstås att jag ”i nuläget inte intierat ett möte” med den judiska församlingen i Malmö. Detta är inte sant. Jag sände måndagen den 8 februari en inbjudan till samtal, och jag var också inbjuden av Mona Sahlin att delta vid det möte som ni skildrar i tidningen. Judiska församlingens representanter ville dock inte att jag skulle få delta i mötet, vilket förvånade mig.

I samma artikel påstås att jag ”har menat att det inte är en politisk angelägenhet att arbeta mot rasism och antisemitism”. Detta är fullständigt befängt. Jag har tvärtemot poängterat att detta är en av kommunen högt prioriterad fråga. Jag har också exemplifierat hur vi i kommunen arbetar mot rasism och diskriminering. Jag är mycket upprörd över att man sprider den här typen av lögner om mig. Under min tid som kommunstyrelseordförande i Malmö har jag hela tiden fördjupat Malmö stads politiska arbete mot rasism, antisemitism och annan diskriminering. Vi har infört en antidiskrimineringsklausul i all upphandling. Vi genomför antidiskrimineringsutbildning för kommunens medarbetare. Vi har gått in som medlem i FN-organisationen Europeiska Städer mot Rasism (ECCAR) och tagit plats i dess verkställande utskott. Vi har infört en särskild kommunalrådspost med ansvar för antidiskriminering. Vi har tillsatt en antidiskrimineringskommitté med politiker och föreningsrepresentanter som i stor politisk enighet tagit fram en handlingsplan mot diskriminering som ska omfatta alla kommunala verksamheter.

Jag önskar att Du som chefredaktör kraftfullt rättar till de felaktigheter som skrivits i tidningen.

Med vänliga hälsningar, Ilmar Reepalu

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu 040-34 10 02

Julia Janiec, stabschef, 0705-97 07 47

Bifogade filer

PDF-dokument