Skip to main content

Örtagårdskolans elever skriver de finaste böckerna

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 09:10 CET

Vårt språk är en viktig del av vår identitet. Människor i alla åldrar har ett stort behov av att komma till tals. Eleverna på Örtagårdskolan i Malmö har i höst arbetat med olika uttrycksformer, bl a film, drama och bild. Det är ett samarbete med Drömmarnas Hus som bl a resulterat i böcker. Projektet presenteras i skolans bibliotek den 7 december.

”Mitt finaste råd till dig är att vara snäll mot familj och vänner. Det är mycket viktigt eftersom familj och vänskap är det viktigaste i världen.”

Dessa ord är skrivna av Vlora Makolli, elev i årskurs 6 på Örtagårdskolan. Hon är en av de elever som bidragit till projektet kring språk och identitet på skolan. Syftet har varit att utveckla barnens och ungdomarnas berättarpotential och stärka deras självförtroende.

Eleverna har arbetat gruppvis under ledning av konstnärer och lärare. I årskurs 6
har 20 elever gjort egna böcker – ”Den finaste boken om mig”. Barnen har fått skriva på svenska och andra modersmål kring teman som t ex ”Min finaste dikt” och ”Mitt finaste minne”. Böckerna kommer att finnas i Örtagårdskolans bibliotek. Här iordningställs också ett särskilt ”identitetsrum” där resultaten av bildgruppens arbete visas upp.

Alltsammans presenteras vid ett seminarium som arrangeras av Resurscentrum för mångfaldens skola i Malmö. Seminariet vänder sig till skolledare, bibliotekar ier, pedagoger, politiker och andra intresserade.

Tid: Torsdagen den 7 december 2006 kl 15.00-17.00
Plats: Örtagårdskolans bibliotek, Hårds väg 113

För ytterligare information kontakta:

Kerstin Larsson, chef för Resurscentrum för mångfaldens skola, 040-34 31 73, kerstin.larsson@malmo.se

Lone Bach-Borius, bibliotekarie på Örtagårdskolan, 040-34 27 57, lone.bach-borius@malmo.se

Ing-Britt Melin, pedagog på Drömmarnas Hus, 040-31 15 80

Malmö den 30 november 2006

Vänligen

Pia Oredsson
Informationschef