Skip to main content

Området kring Caroli City blir mer attraktivt

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2011 17:03 CEST

Malmö 2011 05 25

Gatorna kring Caroli City byggs om för att öppna upp kvarteret och länka samman Malmös centrala delar med Östergatan. På så sätt skapas en gångvänlig, attraktiv och säker stadsmiljö i området.

Ombyggnaden innebär att en gågata anläggs för att säkra tryggheten för fotgängarna och skapa en lugn och trivsam miljö, men också att trafikmiljön som helhet förbättras. Bland annat kommer ett gångvänligt område från Östergatan via Kattsundgatan, Rundelsgatan, Balzarsgatan och Gasverksgatan in mot stadskärnan att anläggas. Rundelsgatan och en del av Stora Kvarngatan byggs om till gågata, vilket innebär att genomgångstrafik inte kommer att vara tillåten på Rundelsgatan och att parkeringsplatserna på sträckan tas bort. Bilisterna hänvisas istället till parkeringsgaragen i området.  

För att göra området ännu mer attraktivt kommer det att skapas en torgyta med plats för till exempel caféer, barer och restauranger vid Caroli Citys södra entré. Där planeras det också för någon form av konstnärligt gestaltad ljussättning.

Ombyggnaden kommer att påbörjas i sommar och beräknas vara klar våren 2013.

– Förutom att förbättra och försköna stadsmiljön kring Caroli så kommer ombyggnationerna, och särskilt då den mötesplats som skapas vid södra entrén, bidra till en ökad trygghet i området, säger Anders Rubin (S), ordförande i tekniska nämnden.

 

Kontaktperson

Anders Rubin, 0706-36 26 77

(Ärende 27)