Skip to main content

Pengar till konstnärer och kulturutövare i Malmö

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 14:49 CEST

Nu är det klart vilka Malmöbor som får Malmö stads kulturstipendier 2009 och vilka konstnärer som får de två konststipendie- och bidragsfonderna Ellen Trotzig och Emil Olsson 2009.

Malmö kulturnämnd har idag, den 23 april 2009, tagit beslut om dels Malmö stads kulturstipendier 2009 och dels de två stipendie- och bidragsfonderna som Malmö Konstmuseum förvaltar.

Malmö stads kulturstipendium

Malmö stads kulturstipendium 2009 går till 14 Malmöbor som är verksamma inom bland annat konst, musik, serieteckning, design och teater med mera. Malmö stads kulturstipendier delas ut till enskilda personer för insatser i Malmös kulturliv. Det finns två olika stipendier: Stipendier för konstnärlig utveckling som riktas till personer som står i början av sin konstnärliga bana, och stipendier för värdefulla insatser som riktas till personer som under lång tid gjort en värdefull insats i Malmös kulturliv. Sammanlagt delas 14 stipendier ut om vardera 30.000 kronor. Stipendierna delas ut vid en ceremoni i Malmö Rådhus torsdagen den 28 maj klockan 11.00

Stipendier för konstnärlig utveckling går till: Andreas Johansson - konst; Lisa Nyberg - konst; Tobias Broström - musik; Signe Lind - musik; Hanna Nordenhök - litteratur; Pär Thörn - litteratur; Vanja Isacson - teater; Jenny Lindhe - fotografi; Niklas Asker - serier; Mattias Elftorp - serier; Sofia Hagström - design; Linda Vasel - design. Stipendier för värdefulla insatser - nominerade stipendiater går till: Fredrik Ekelund - litteratur och Anders Helmerius - film. Se bilaga 1 för kort text om stipendiaterna.

Fonderna Ellen Trotzig och Emil Olsson

Totalt 1.600.000 kronor delas ut till 13 bildkonstnärer från de två konststipendie- och bidragsfonderna Ellen Trotzig och Emil Olsson.

Följande tre lovande skånska konstnärer får 200.000 kronor var från Ellen Trotzigs fond som förvaltas av Malmö Konstmuseum: Mats Adelman, Ditte Ejlerskov och Johan Furåker. Information om när stipendieutdelningen sker meddelas senare. Konstnärsbidrag om 100.000 kronor från Emil Olssons fond som Malmö Konstmuseum också förvaltar, tilldelas tio konstnärer: Lars Bertle, Anita Christoffersson, Allan Friis, Curt Fors, Torsten Hylander, Jan-Owe Lewerth, Arne Lindqvist, Leif Nelson, Jan Harry Persson och Tonie Roos. Det var totalt 160 konstnärer sökte stipendier och 69 konstnärer sökte bidrag från Malmö Konstmuseum. Se bilaga 2 för kort text om konstnärerna.

För mer information kontakta:

Carina Nilsson, Ordförande Malmö kulturnämnd, tel 0702-46 50 38. För Malmö stads kulturstipendier, kontakta Anna Lyrevik, chef, Malmö Kulturstöd, tel 0704-34 48 53. För stipendier och bidrag från Ellen Trotzigs och Emil Olssons fond: Marcus Pompeius tel 040-34 44 03 eller Marika Reuterswärd tel 040-34 44 27.

Bifogade filer

PDF-dokument