Skip to main content

Personal höll fast brukare

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2018 15:30 CET

Vid två tillfällen har medarbetare i funktionsstödsförvaltningen hållit fast en brukare, för att hindra personen från att skada sig själv eller personal. Händelserna bedöms utgöra en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah.

Brukaren har vid två utflykter tillsammans med personal blivit utåtagerande. För att lugna situationen och hindra någon från att skadas har personalen hållit fast i brukaren. Vid det ena tillfället höll personalen fast i brukarens armar, och vid det andra tillfället la personalen ner brukaren på marken.

Anledningen till att situationerna uppstått bedöms vara brist i kommunikation mellan brukare och personal, då personal inte tolkat brukarens behov rätt.

För att förhindra att situationen uppstår igen har verksamheten bland annat gjort en handlingsplan för utmanande beteende. Personal som arbetar med brukaren får också kontinuerligt utbildningsinsatser i bemötande samt stöd i kommunikation till brukaren.

Kontaktperson
Åsa Qvarsebo, enhetschef funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad, 0768-75 47 41.

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

  • Utsänt av

    Annie Boldt, kommunikatör funktionsstödsförvaltningen, 0766-11 84 33.