Skip to main content

Pressinbjudan: Förskola och skola på vetenskaplig grund? Seminarium och workshop med Malmökommissionen den 23 maj

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2012 13:49 CEST

Pressen hälsas välkommen att delta i Malmökommissionens seminarium Förkola och skola på vetenskaplig grund? Tid för intervjuer med föreläsare avsätts direkt efter seminariet.

Dag och tid: Onsdagen den 23 maj klockan 8.30-12.00
Plats: Orkanen, Malmö högskola, sal D222, Nordenskiöldsgatan 10
Kontakt: Frida Leander, kommunikatör Malmökommissionen, tel: 040-34 11 01

Malmökommissionens huvuduppdrag är att ge vetenskapligt underbyggda förslag på vad Malmö kan göra för att minska skillnader i hälsa. Utbildningsnivå har stor betydelse för hälsan och hur skillnader i hälsa utvecklas. Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar också hur barnets hälsa och lärande utvecklas.

Skollagen säger att den svenska skolan ska vila på vetenskaplig grund. Fyra vetenskapliga underlagsrapporter har tagits fram för kommissionen som grund för diskussion om förskola, grundskola, fritidshem och gymnasiet i Malmö. Underlagen redovisar för vad forskningen säger om effektiva insatser för att fler barn ska klara skolan och sociala skillnader minska, beskriver hur situationen ser ut i Malmö och ger förslag på strategier och åtgärder för staden.

På seminariet presenterar författarna sina slutsatser och bjuder in till workshops i syfte att utveckla analysen och diskutera förslag till strategier inom de fyra områdena förskola, grundskola, fritidshem och gymnasiet.

Inbjudna är politiker och tjänstemän från utbildningsområdet i Malmö stad.

Moderator är Kerstin Larsson, kommissionär och fd skolledare samt fd chef för FoU Malmö – utbildning.

Rapporter och föreläsare
• Förskolans betydelse för barns utveckling, lärande och hälsa, Sven Persson, kommissionär och professor i pedagogik, Malmö högskola
• Skolan och staden - forskningsperspektiv på integration och skolrelaterade klyftor i den moderna staden, Nihad Bunar, kommissionär och professor i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet
• God kvalitet i fritidshem – grund för elevers lärande, utveckling och hälsa, Ann Ludvigsson, lektor i pedagogik och Carin Falkner, lektor i lärande, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping
• Ungdomar utan genomförd gymnasieskola, Margareta Cederberg, fil.dr. i pedagogik, magisterexamen i socialt arbete, Malmö högskola

Mer information och korta sammanfattningar av rapporterna finns på hemsidan www.malmo.se/kommission Rapporterna publiceras i sin helhet efter hand de blir klara.