Skip to main content

Pressinbjudan: Innovationsforum tar form

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 13:30 CET

Hur kan olika samhällsaktörer arbeta på ett nytt sätt för att tackla sociala utmaningar i framtiden? Den 1 december presenterar förstudien för innovationsforum ett grundkoncept inspirerat från både den nationella och internationella scenen.

Sedan mitten av maj har Malmö stad arbetat med en förstudie om ett grundkoncept för ett forum där samhällsaktörer tillsammans, tvärs över förvaltnings- och organisationsgränser, med många olika kompetenser och yrkesgrupper, brukare och specialister, testar olika vägar för social förändring och ett mer hållbart samhälle.

- Inom förstudien har vi träffat många personer och organisationer såväl inom kommunen som externt: näringslivsrepresentanter, engagerade föreningsledare, forskare med stadsutveckling som ämne och många fler. I våra intervjusamtal har vi fått ta del av deras erfarenheter av att till exempel identifiera och lyfta nya arbetssätt för att åstadkomma social förändring, säger Annette Larsson, projektledare, Malmö stad.

- Vi har även gjort internationella utblickar och samarbetat med aktörer i England, Frankrike, Australien, Danmark, USA, Kanada. Flera av dem ligger i framkant och vi försöker lära av dem och se vad som skulle kunna fungera hos oss i Malmö, fortsätter Annette Larsson. 
 
Den 1 december presenteras resultatet av förstudien på Moriskan i Folkets Park.

Pressen är välkommen att delta under konferensen:
Tid: 1 december, kl 14.00-16.30.

Plats: Moriskan, Folkets Park

På programmet:
• Sociala innovationer blir till – nytt begrepp på uråldrig företeelse? Fredrik Björk, Urbana studier, Malmö högskola
• Mötesplatsen för social innovation. Hanna Sigsjö, Malmö högskola
• Samhällsförändring på skateboard. John Magnusson, Föreningen Bryggeriet
• Goda exempel ur verkligheten
• Såhär kan Malmö gå vidare. Bjarne Stenquist, projektledare, Malmö stad

Avslutande paneldebatt med Fredrik Björk (Malmö högskola), Birthe Müller (Röda korset), Ulrika Forsgren Högman (Artcom), Fiona Winders (områdeskoordinator, Malmö stad), Alf Merlöv (stadsdelschef, Malmö stad), Ingemar Holm (Centrum för Publikt Entreprenörskap).

Moderator: Mie Jernbeck, journalist med mångårig erfarenhet från bland annat Sveriges Radio, äger och driver Mentor International.

Studien, som är en del i Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö, delfinansieras av EU – Regionala utvecklingsfonden.

Kontaktpersoner:
Annette Larsson, projektledare Malmö stad, tel: 0703- 453507, annette.larsson@malmo.se
Bjarne Stenquist, utvecklingsstrateg Malmö stad, tel 0721-64 92 48 bjarne.stenquist@malmo.se
Dolores Peraic, informatör, Malmö stad tel: 0734473773, dolores.peraic@malmo.se