Skip to main content

Pressinbjudan - Urbanforskningens dag - 6 december

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 15:35 CET

Välkommen till Urbanforskningens dag på temat; kultur som drivkraft vid stadsutveckling. Begreppet "kultur" är svårt att definiera men är en viktig komponent i många stadsutvecklingsprocesser. Hur används kultur i planeringen idag och vad behövs för att göra kultur till en starkare drivkraft i planeringsprocesser?

Ta del av inspirerande diskussioner och föredrag! Huvudtalare är den franske kulturprofilen Ferdinand Richard som berättar historien om hur en tobaksfabrik omvandlades till ett kulturcenter i årets kulturhuvudstad Marseille.

Andra talare under dagen är:

Dalia Mukhtar-Landgren, Dr Statsvetenskapliga institutionen, Lunds Universitet

Josephine Nellerup, Planchef, Malmö Stadsbyggnadskontor

Björn Carnemalm, Konstnär, konstnärskollektivet Cirkulationscentralen, Norra Sorgenfri, Malmö.

Per-Markku Ristilammi: Professor i Etnologi, Malmö högskola.

Carlos Rojas, Grundare och ägare av Miklo.

Moderator: Maria Hellström Reimer, professor i design i teori och praktik, studierektor vid Designfakulteten och den nationella forskarskolan i design vid Malmö högskola.

Tid och plats för Urbanforskningens dag

Kl. 09:00 – 16:00, Skånes Dansteater, Östra Varvsgatan 13, Malmö


Guidad promenad på Linjen!
I direkt anslutning till Urbanforskningens dag välkomnas alla som vill att gå en guidad promenad längs med Linjen ackompanjerat av Karmakanonen. Linjen sträcker sig mellan Malmö central och vidare förbi Universitetsholmen till området vid Dockan i Västra Hamnen. Linjens nätverk undersöker hur positiva synergieffekter kan uppstå när områdets aktörer känner till varandras kompetenser och börjar utnyttja stadens rum för att delge och inspirera varandra och omvärlden. Det handlar om framtidens arbetsplats/boende.

Eftermingel

Sist men inte minst träffas dem som vill eftermingla på ISU:s opretentiösa afterworkkoncept Urban Drinks. 

Varmt välkommen!

Tid och Plats för guidad promenad på Linjen

ca kl. 16:15 Skånes Dansteater, Östra Varvsgatan, start

ca kl. 16: 30 konstverket Spectral Self Container, Anna Lindhs plats 1, avslut 

Tid och Plats för eftermingel, Urban Drinks

kl. 16:30 - 20:00, Hamnmästaren 1, Bagers Plats 1


Presskontakt och för mer information:

Clara Norell, Director of ISU – Institute of Sustainable Urban development

Tel: +46 (0)72-2433036, E-post: clara@isumalmo.se

Carina Listerborn, Professor i Stadsbyggnad, Malmö högskola

Tel: +46 (0)73-3320882, E-post: carina.listerborn@mah.se

Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad

Tel: +46 (0)709-342298

E-post: christer.larsson@malmo.se


Urbanforskningens dag är ett årligt återkommande event och arrangeras av Urbana studier, Malmö högskola och Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) i samarbete Malmö stad och MOVIUM


Linjen är ett verksamhetsutvecklingsprojekt som drivs av Nordic City Network i samarbete med Malmö stad och ISU. Ytterligare aktörer i detta nätverk är bland annat Malmö högskola, MEC och Skånes Dansteater.

Bifogade filer

PDF-dokument