Skip to main content

Pressträff - Stadsbruk skapar meningsfull sysselsättning - 9,5 miljoner till odlingsprojekt

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 15:03 CEST

Det nationella samverkansprojektet Stadsbruk, som sammanför städer och organisationer i Sverige,  har tilldelats närmare tio miljoner kronor för att skapa ett nytt sätt att odla på kommersiella villkor inom staden. Målet är på sikt att skapa försörjning för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Media hälsas välkomna för att höra om projektet och vara med vid odlingsstarten i Rosengård.

Odlarna planterar och projektgruppen finns plats en den måndag 2 juni klockan 14.00. 

Plats: Ögårdsparken, odlingsytan mellan Västra Skrävlinge och Botildenborg.

Bakgrund
En stad har en mängd platser som inte används. Bara i Malmö finns 800 markområden som av olika anledningar inte utnyttjas. Samtidigt finns många stadsbor som har kompetens kring odling, men som har svårt att hitta arbete på den svenska arbetsmarknaden.

Vinnova beviljat stöd
Projektet Stadsbruk fick i fjol ett mindre bidrag för en förstudie av projektet från Statens innovationsmyndighet, Vinnova. Nu i maj har de beviljat Stadsbruk 9,5 miljoner kronor till fortsatt odling och utveckling av det nationella projektet där förutom Malmö, även Göteborg, Kristianstad och Växjö medverkar. Odlingarna har som mål att skapa ny arbetstillfällen, tillvarata och utveckla kunskap om småskalig ekologisk och närproducerad odling, samtidigt som stadens mark kan användas på ett helt nytt sätt.

Projektägare är Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp (SLU), som kommer att driva ett nätverk runt om i Sverige för att förmedla kunskap, engagemang och  inspiration till kommuner, organisationer och odlare.

Vi behöver hitta nya konstruktiva lösningar för framtidens samhällsutmaningar. Stadsodling har fantastiska sociala effekter. Vi vill nu öka upp skalan på stadsodlingen och testa nya grödor och odlingsmetoder, säger Karin Sunde Persson, projektutvecklare och landskapsarkitekt på SLU.

I projektet ingår totalt ett 20-tal parter från olika städer, organisationer och odlingsnätverk i Sverige. 

Intresset för stadsodling bara växer i Malmö. I stadsbruk tar vi odlingen till en ny nivå, säger Gunilla Andersson på miljöförvaltningen, Malmö stad.

I Malmö skapas testbäddar - odlingsytor - där projektet under tre säsonger ska engagera odlare med målet att utveckla modeller för försäljning. Affärsutveckling sker i Xenofilias regi, som  bland annat skapat Kryddor från Rosengård.

-Vi kommer hjälpa odlare att hitta kunder till sina produkter; marknadsföra och skapa nya typer av ekonomiska modeller, säger Lena Friblick, VD, Xenofilia.

Vi har många engagerade odlare som vill odla på större ytor för att kunna testa sina grödor och affärsidéer, säger odlingsledare Göran Larsson, nätverket Odla i stan.

Kontakt: Anders Rasmussen, projektledare, SLU Alnarp, tel 040-41 52 01. Lena Friblick, VD Xenofilia, tel 0709 – 850 665, Gunilla Andersson, miljöförvaltningen, Malmö stad tel 073-381 52 95.