Skip to main content

Pressvisning av Hälsoträdgården i Torup

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 04:11 CEST

Hälsoträdgården i naturskön miljö                                       Foto: Peter Adamsson

Onsdagen den 20 oktober klockan 10.00 är det pressvisning i samband med invigningen av Hälsoträdgården i Torup.

Hälsoträdgården i Torup drivs under hösten 2010 som ett projekt finansierat av Malmö stad. Det preventiva hälsoarbetet ligger som grund i vårt arbete. Vi vänder oss till anställda vid Malmö stad vilka, eller vars organisation, befinner sig i riskzon att drabbas av stressrelaterad ohälsa. Verksamheten bygger på kurser i ”Det hälsosamma ledarskapet” respektive ”Det hälsosamma medarbetarskapet”.

Invigningstalare:

Lari Pitkä-Kangas, kommunalråd Miljöpartiet
Peter Währborg, professor och läkare vid Nature Assisted Health Care (NAHC)


Hälsoträdgården i Torup
- En plats att hämta kraft

Med teorier kring arbetsvetenskap och miljöpsykologi med fokus i naturunderstödd miljö vill vi skapa en plats för återhämtning och ökat välbefinnande. Hälsoträdgården ska vara ett vilrum att hämta kraft och energi, ett avbrott från den ofta kravfyllda vardagen. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv vill vi även sprida kunskap om stressrelaterad ohälsa och dess konsekvenser för den enskilda människan.


För mer information kontakta:
Hanna Andersson
Verksamhetsansvarig
0708-450737
hanna.andersson@malmo.se