Skip to main content

Rättelse - korrekta kontaktuppgifter till Lars-Åke Ståhl. Rosengårdsskolans framtida organisation utreds

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2013 15:44 CET

Arbetet med att utveckla stadsdelens skolor och förbättra elevernas måluppfyllelse inom framtidens skola, fortsätter. En projektgrupp har nu tillsatts för att utreda Rosengårdsskolans framtida organisation - med elevens bästa i fokus.

– Vi har en fortsatt besvärlig situation på skolan med ansträngd arbetsmiljö för våra elever och medarbetare, allt färre elever och fortsatt svaga betygsresultat, säger Rosengårds stadsdelschef Lars-Åke Ståhl. Vi har sett en viss förbättring av betygen under höstterminen 2011 och vårterminen 2012 och det är glädjande. Men för att eleverna ska få den skola och utbildning de har rätt till måste vi se ännu större förbättringar ännu snabbare.

Uppdrag att se över tre alternativ

Lars-Åke Ståhl har därför tillsammans med den interimistiska grundskoledirektören Anders Malmquist gett en projektgrupp uppdrag att utreda skolans framtida organisation. Projektgruppen, som leds av Rosengårds barn- och ungdomschef Jytte Lindborg, kommer att utreda tre olika alternativ:

  • Rosengårdskolan fortsätter som F-9 skola.
  • Rosengårdsskolan blir en F-6 skola – med en gradvis avveckling av en årskurs per läsår.
  • Rosengårdsskolan blir en F-6 skola – vid avvecklingen erbjuds eleverna i åk 7-9 platser på andra skolor i Malmö stad.

– Projektgruppens uppdrag är att studera de olika alternativen ur ett barn- och elevperspektiv, säger Jytte Lindborg. Det ska innebära möjligheter till ökad måluppfyllelse och vara långsiktigt hållbart. Vi kommer självklart även att titta på konsekvenser för våra medarbetare och belysa det ekonomiska perspektivet.

Medarbetares erfarenheter är viktiga

Utredningen väntas vara klar i mitten av april. Innan dess kommer berörda medarbetare via en enkät på Komin få ge sina synpunkter på och värdera de tre alternativen.

– Det är viktigt att ta tillvara på medarbetarnas erfarenheter och kompetens i utredningsarbetet säger Jytte Lindborg. Det är vårt gemensamma ansvar att säkra elevernas arbetsmiljö och rätt till likvärdig utbildning.

Fakta

Utredningen koordineras av Rosengård stadsdelsförvaltning under våren 2013. Från och med 1/7 2013 övergår koordineringsansvaret till Grundskoleförvaltningen.

Projektgrupp:
Projektledare: Jytte Lindborg, barn och ungdomschef Rosengård
Företrädare för Rosengård stadsdelsförvaltning: HR, ekonomi, kommunikation, individ- och familjeomsorgen, förebyggande och fritid
Företrädare för Malmö stad: Interimistisk grundskoleförvaltning, ATOS, kommunikation.

Vid frågor: Lars-Åke Ståhl, stadsdelschef Rosengård. Telefon: 0766-28 14 34, e-post: lars-ake.stahl@malmo.se

För mer information: Dick Fredholm, kommunikationschef Rosengård. Telefon: 0733-50 46 05, e-post: dick.fredholm@malmo.se