Skip to main content

​Rekordmånga elever i Malmös kommunala grundskolor

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2017 13:36 CET

För första gången har antalet elever i Malmö stads grundskolor passerat 30 000. När Malmö stad började arbetet med att organisera en ny grundskoleförvaltning våren 2013 gick 23 200 elever i våra skolor. Sedan dess har antalet ökat med 6800 elever, en ökning med nästan 30 procent.

För att klara ökningen har kommunen kraftsamlat för att skapa nya skolplatser. Befintliga skolor har byggts ut och nya har byggts, de nya skolorna Hyllievångsskolan, Gottorpsskolan, Glasbruksskolan och Stapelbäddsskolan har till exempel gett cirka 2300 nya platser.

– Genom ett omfattande rekryteringsarbete har vi också ökat antalet medarbetare med 1000 personer utan att andelen behöriga medarbetare har minskat mer än marginellt. Det är ett stort arbete av många medarbetare som har möjliggjort detta, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör.

Enligt prognoserna kommer antalet elever att öka med drygt 6000 fram till år 2023 och fram till år 2027 med runt 9000. Därför fortsätter grundskoleförvaltningen att bygga om och bygga till skolor. Fram till år 2027 finns planer på att bygga 14 nya skolor.

– Vi har en noggrann planering för detta och vi har redan tomter utpekade där vi kan bygga skolor. De stora utmaningarna är finansiera utbyggnationen och att hitta personal. Men vi har ett helt annat fokus på kompetensförsörjningsfrågor nu än vi hade när vi startade den nya grundskoleförvaltningen för fyra år sedan och vi kommer att fortsätta att jobba för varje elevs bästa skola, säger Anders Malmquist.


För mer information kontakta:

Anders Malmquist, grundskoledirektör, 0708-54 02 08,
anders.malmquist@malmo.se
Nedim Buric, chef enheten för lokalplanering, 0732-33 09 34,
nedim.buric@malmo.se
Jenny Cederbom, pressansvarig kommunikatör, 0708-80 94 51,
jenny.cederbom@malmo.se