Skip to main content

Resursförstärkning dras tillbaka

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 14:20 CET

Malmö 2009 12 02

Med anledning av den nya lag som träder i kraft den första januari 2010 gällande ”Övergripande principer för ersättning till förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass och skola” har Kommunstyrelsen återtagit sitt tidigare beslut om att fördela 24 miljoner kronor inom utbildningsområdet under 2010.

Barn- och ungdomsberedningen har gett i uppdrag åt stadskontoret att återkomma med ett nytt förslag.   

Kontaktpersoner

Agneta Eriksson, skolkommunalråd, 040-34 10 19

Nihad Pasalic, politisk sekreterare, 040-34 10 13, 0707-53 78 28

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06, 0708-36 40 16