Skip to main content

Romer och resande - bortom romantik och plåga

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 15:10 CET

Ingress:
Romernas kulturarv har sällan uppmärksammats på museer. I en ny utställning på Malmö Museer skildras nu deras historia i Sverige med praktföremål, spåkort, skärsliparcykel, vagnar, berättelser och bilder.

Text:
9 nov 2003 – 7 nov 2004
Malmö Museer, Slottsholmen.

Utställningen visar romernas situation idag och levnadsförhållanden i olika tider. Hur har romer levt och försörjt sig? Hur har den romska kulturen påverkat det svenska samhället? Även när det omgivande samhället har tvingat till anpassning har den romska kulturens traditioner levt kvar. I utställningen beskrivs den romska vardagen och kampen för status och lika villkor i samhället.

Fokus ligger på romerna och folkhemstiden. Samtidigt som den svenska staten byggde ett välfärdsland fanns det romer som levde i tält under miserabla förhållanden. Möt också Katarina Taikon i sin kamp för bättre villkor fö r romerna, liksom unga romer i Sverige idag och kända personer som få vet har romskt påbrå!

Romer och resande – bortom romantik och plåga är producerad av Malmö Museer och den romska arbetsgruppen. Utställningskonceptet har tagits fram i nära samverkan mellan arbetsgruppen, formgivare och projektledare. Tillsammans har man skapat en unik utställning om romer och resandes bortglömda kulturarv. Utställningen är också ett steg mot förverkligandet av ett nationellt romskt museum i Malmö.

Praktiska upplysningar:
Texterna i utställningen är på både romanés och svenska.

Till utställningen har romska guider utbildats vilka håller i allmänna visningar kl 13.00 följande söndagar:
30/11 2003 och 25/1, 29/2, 28/3, 25/4, 30/5, 29/8, 26/9 och 31/10 2004. Grupper kan också boka visningar.

För mer information om utställningen, kontakta:
Sofie Bergkvist, tel 040-34 42 62, e-post: sofie.bergkvist@malmo.se

För information om pressvisning samt pressbilder, kontakta:
Louise Andersson
tel 040-34 42 00, e-post: louise.m.andersson@malmo.se.

November går också i övrigt i romers och resandes tecken på Malmö Museer:

Föredrag
Gunilla Lundgren, författare och redaktör
11 nov kl 16.30
ABF-huset, Spånehusvägen 47
Gunilla Lundgren är redaktör för den nyligen utgivna boken ”Svarta rosor” - Kale Ruze. I boken presenteras, för första gången på svenska, 12 romska författare från 12 länder. Ett samarrangemang mellan Malmö Museer och ABF Malmö.

Konferens
Tillhörighet och gränser; den romska historieskrivningen, dess roll och revidering
20 nov 2003 kl 08.30-17.00

Malmö Museer, Teknikens och Sjöfartens hus
En konferens med syfte att diskutera romernas historia, hur den skildrats och på vilka sätt nyare forskning skiljer sig från den traditionella.

För mer information om konferensen, kontakta:
- Elin Strand, tel: 070-564 34 14, e-post elin.strand@malmo.se

Bildvisning
Makus Ma! Me de Rom sinom! Bilder av romer i fem städer i Anatolien 21 nov 2003, kl 14.00-16.00 Malmö Museer, Teknikens och Sjöfartens hus Mustafa Özunal, Fotograf Vakfi, Istanbul, visar sina fotografier och berättar om upplevelser från en resa i Nordvästra Anatolien.

Ny utställning
Rosa Taikon - Silversmide
23 nov 2003 - 18 jan 2004
Malmö Museer, Riddarsalen i slottet Malmöhus
Rosa Taikons silverarbete vilar på en månghundraårig tradition. Ödmjukhet för det budskap och den tradition hon bär fram gör Rosa Taikon till en av Sveriges främsta silverkonstnä rer, respekterad långt utanför landets gränser. Nu visas ett urval av hennes imponerande verk i Riddarsalen på slottet Malmöhus.

För mer information om Rosa Taikon - Silversmide, kontakta:
- Håkan Kihlström, tel: 040-34 44 96, e-post hakan.kihlstrom@malmo.se

Louise Andersson, Malmö Museer
louise.m.andersson@malmo.se,
tel 040-344200