Skip to main content

Romska Ungdomsförbundet beviljas medel för genomförandet av Radio Jek Duj Trin

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2013 11:45 CEST

Romska ungdomsförbundet har sedan 2010, med stöd från Allmänna arvsfonden, bedrivit radiosändningar genom Radio Jek Duj Trin (Radio 123) för och av romska ungdomar på romani chib. Radioprogrammen skapas av romska ungdomar och programmens innehåll bestäms utifrån romska ungdomars behov och önskemål. Radiosändningarna och programmen syftar framförallt till att levandegöra språket romani chib, diskutera frågor och perspektiv som berör romska ungdomar samt att ge möjlighet för romska ungdomar att erhålla kompetensutveckling inom redigering, intervjuteknik och radioproduktion. Programmen sänds en gång i veckan, både i närradion och på webben.

- Radio 123 är en viktig verksamhet i Malmö. Radiostationen bidrar starkt till att utveckla och bevara romani chib och har blivit en uppskattad kanal för romska ungdomar att lyfta viktiga aktuella frågor, säger Hanna Thomé (V), kommunalråd med ansvar för antidiskrimineringsfrågor.

Radio 123 har beviljats 400 000 kronor inom ramen för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottets budgetpost för nationella minoriteter. Projektet kommer att följas upp och utvärderas av externa utvärderare kopplade till Lunds universitet.

Kontakt:
Hanna Thomé (V), kommunalråd med ansvar för antidiskrimineringsfrågor, tfn: 0709- 13 46 61