Skip to main content

Romskt informations- och kunskapscenter görs till en permanent verksamhet

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 15:48 CEST

Det romska informations- och kunskapscentrat blir till permanent kommunal verksamhet under sociala resursnämnden. Det betyder att verksamheten och dess budget på 2,4 miljoner kronor överförs till nämnden från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet.

Det romska informations- kunskapscentrat bildades 2009 och verkar för att få romer att känna sig erkända av och delaktiga i samhället. Verksamheten innehåller bland annat medborgarkontorsverksamhet, arrangemang av möten, temakvällar och konferenser, stöd till romer som vill starta föreningar och projekt samt kunskapsinsamling och spridning.

– Romer har genom århundraden varit en marginaliserad grupp som utsatts för diskriminering, det är viktigt att kunna arbeta långsiktigt för att förbättra situationen. I Malmö jobbar vi på bred front för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. Malmömodellen har lyfts fram i många sammanhang, inte minst i Arbetsmarknadsdepartementets rapport till Europarådet. Jag är glad för att det nu blir en permanent verksamhet i Sociala resursförvaltningen, säger Carina Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för vård och omsorg.

– Det är efterlängtat och mycket glädjande att RIKC:s verksamhet nu permanentas. Vi har en stor romsk befolkning i Malmö, men av dessa så är det många som uttrycker att de känner sig exkluderade, marginaliserade och ständigt drabbade av fördomar. Konsekvenserna är ofta allvarliga med bristande skolgång och dålig arbetsmarknadsanknytning som tydliga exempel. Det är angeläget att bryta utanförskapet och öka den romska delaktigheten i samhället, säger Nils Karlsson (MP), kommunstyrelseledamot.

– Romskt informations- och kunskapscenter, RIKC, är ett föregångexempel för hela Sverige, något vi i Malmö ska vara stolta över. Romerna har en historia av förtryck, där andra har bestämt över dem. Det nyskapande med RIKC och det som gör att verksamheten fungerar är att hela verksamheten bygger på romers egna berättelser och att romer själva arbetar där. Jag är glad att vi idag har beslutat att permanenta verksamheten, säger Hanna Thomé (V), kommunalråd med ansvar för antidiskriminering.

 

Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 040-34 12 61

Nils Karlsson, 0703-37 47 06

Hanna Thomé, 040-34 10 08

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 31)