Skip to main content

Sanktioner mot SFI-utbildare upphör

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2015 13:00 CEST

Samtliga SFI-utbildare som Malmö stad har avtal med, har nu rätt lärarkompetens. Det innebär att de sanktioner mot bolagen, som beslutades i våras, upphör från och med i dag.

Arbetsmarknads,- gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i april att rikta sanktioner mot de SFI-utbildare som inte lever upp till lärarbehörighet enligt avtalet. Enligt beslutet skulle avtalen sägas upp om bolagen inte uppfyllt kraven inom 90 dagar från och med 7 maj. Sanktioner i form av reducerad ersättning, började löpa samma datum.

När beslutet togs var det bara en av de fem utbildarna, Iris Hadar, som hade 65% behöriga lärare med legitimation och 60 högskolepoäng i ämnet svenska som andraspråk. I maj nådde ytterligare två bolag, Hermods och Miroi, upp till avtalskravet. Sanktioner infördes därför enbart mot bolagen Astar och Alphace.

I dag löper de 90 dagarna ut och tf förvaltningsdirektör Lars Silverberg berättar att samtliga bolag nu har lärarbehörighet enligt avtalet:

- Vi är medvetna om att det råder brist på SFI-lärare. Trots det kan vi nu erbjuda undervisning med hög andel behöriga lärare. Det känns förstås bra.

De externa utbildningsföretagen ska även fortsatt rapportera status för lärarbehörighet varje månad.

Bakgrund:

Malmö stad upphandlade under år 2013 utbildning i svenska för invandrare. Ett av kraven var att utbildaren skulle ansvara för att minst 65% av lärarna skulle vara behöriga att undervisa i svenska för invandrare, inneha lärarlegitimation och dessutom 60 högskolepoäng i ämnet svenska som andraspråk.

De tidigare utbildarna Folkuniversitetet, Jensen Education och Merit förlorade kontrakten i upphandlingen. I stället tecknade Malmö stad kontrakt med Hermods, Iris Hadar, Miroi, Astar och Alphace. Avtalen trädde i kraft 1 augusti 2014.

Fyra av fem utbildare har dock inte kunnat leva upp till den utlovade kompetensen hos sin personal, och efter att advokatfirman Lindahl undersökt kontrakten, beslutade nämnden i våras att rikta sanktioner mot samtliga leverantörer som inte uppfyllde kraven enligt avtalet.

För ytterligare information kontakta:

Lars Silverberg, tf förvaltningsdirektör

Mobil: 070- 592 87 92