Skip to main content

Satsning över sundet ska stärka Kastrups flygplats

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 14:15 CET

Malmö 2010 01 13

Malmö stad kommer att satsa 2,4 miljoner kronor på projektet Copenhagen Connected, som syftar till att stärka Köpenhamns flygplats Kastrup. Copenhagen Connected är ett fyraårigt projekt med start i januari och finansieras av parter på båda sidor sundet.

Kastrups flygplats är en av Europas största flygplatser och den har stor betydelse för Öresundsregionens internationella konkurrenskraft, men utvecklingen är negativ och antalet destinationer minskar. Projektet Copenhagen Connected är tänkt att vända den trenden genom att bland annat arbeta för att bevara och utöka antalet flygförbindelser.

I projektet ingår tre delprojekt, vilka syftar till att

  • Stärka den fortsatta efterfrågan och därmed säkerställa existerande viktiga förbindelser till och från Kastrup.
  • Attrahera nya internationella flygförbindelser till och från den ekonomiskt betydelsefulla tillväxtcentra i olika delar av världen.
  • Etablera ett forum för att öka kunskapen och lägga fast en strategi kring hanteringen av andra förutsättningar som påverkar den internationella försörjningen med flygförbindelser.

I en allt mer globaliserad värld är det viktigt med täta kontakter med olika aktörer i olika delar av världen, bland annat inom Europa, och att då satsa på Kastrups flygplats är ett sätt att underlätta för den här utvecklingen, säger Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande (S).

– Dessutom har Malmös satsningar inom miljöområdet har rönt internationell uppmärksamhet som lett till många studiebesök, men också andra internationella kontakter som rör klimatet och miljön. För Malmö stad är det därför viktigt att Kastrup kan stärka sin position som internationell storflygplats.

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06, 0708-36 40 16

 

(Ärende 21)