Skip to main content

Situation i LSS-boende lex Sarah-anmäls

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2013 12:25 CEST

Ordföranden i Sociala resursnämnden Carina Nilsson har anmält en situation i ett LSS-boende i Malmö enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. I samband med att en brukare har bytt LSS-boende (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har oro och svårigheter
uppstått och väktare har anlitats för att öka säkerheten för brukare och personal.

-  Att ha en väktare som stöd i ett LSS boende är ingen bra lösning och vi vill få ärendet prövat. Vi arbetar på olika sätt för att trygga situationen för både brukare och personal och för att avveckla väktaren, säger Lena Nyström, t f avdelningschef på Sociala resursförvaltningen.

Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion på boendet.

Förutom att uppfylla LSS måste vi också arbeta för det som åligger oss enligt Arbetsmiljölagen och vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att medarbetare utsätts för ohälsa eller olycksfall, säger Lena Nyström.

Kontakt: t f avdelningschef Lena Nyström tel  0708 – 15 43 95

Utsänt av:
Ingela Davidsson
Kommunikationschef
0766-33 62 07