Skip to main content

- Självklart ska vi följa lagen

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 13:31 CET

Säger Ingmar Simonson, direktör på Serviceförvaltningen, med anledning av artikelserien om förvaltningen i Sydsvenskan.

Efter signaler från en anonym brevskrivare i oktober kopplades en konsult in för att se över hur väl Serviceförvaltningen följer lagen om offentlig upphandling. - I december lämnade konsulten en muntlig redogörelse, berättar Ingmar Simonson. Konsulten upptäckte inte felaktigheter i de handlingar som den tog del av. Däremot ansåg konsulten att rutinerna för hantering och bevakning av avtal var spridda på för många händer. Det var svårt att få tydlig överblick över. Konsulten bedömde att det fanns risk för att avtal ej sades upp i tid och därmed blev automatiskt förlängda.

Upphandlare rekryterades
Därefter beslutade ledningen att rekrytera en upphandlare som under 6 månader ska göra en totalöversyn av Kommuntekniks upphandlingsrutiner. Rekryteringen påbörjades omedelbart. Måndagen den 7 februari började upphandlaren sitt arbete. Han är anställd av upphandlingschefen och rapporterar direkt till honom. - Det är en självklarhet att vi ska följa lagen om offentlig upphandling, säger Ingmar Simonson. Nya rutiner kommer löpande att införas men senast den 1/8 skall hela översynen vara klar, berättar han.

Ny organisation på Kommunteknik
Vid kommunteknik har en viss omorganisation skett det senaste halvåret och i augusti 2010 tillträdde en ny chef för kommunteknik. Under hösten har Serviceförvaltningen med hjälp av Manpower executive rekryterat tre nya avdelningschefer till kommunteknik. De börjar sina anställningar under första kvartalet 2011. De tidigare cheferna har antingen sagt upp sig eller kommer att avgå med ålderspension.- När de ovanstående åtgärder är verkställda är jag övertygad om att vi kommer att kunna säkerställa lagen om offentlig upphandling, avslutar Ingmar Simonson.

Bakgrund
I oktober 2010 kom ett anonymt brev till den nye chefen på kommunteknik som antydde att vissa upphandlingar inte hade upphandlats helt korrekt. Det fanns också påstående om att vissa chefer inte hade förtroende hos personalen.När direktören för Serviceförvaltningen Ingmar Simonson fick kännedom om detta informerades personalchefen och ekonomichefen omgående. Personalchefen fick i uppdrag att förhöra sig om påståendena om cheferna. Ekonomichefen fick i uppdrag efter direktörens beslut att ta in en oberoende konsult som fick i uppdrag att snabbt göra en bedömning om det låg något i påståendena om brister i upphandlingsrutiner.

Rättelse
Mc-klubben ”Hang Raiders” som nämndes i SDS artikel i söndags den 6 februari är ett privat initiativ av anställda inom serviceförvaltningen. Serviceförvaltningen har inga intressen över huvudtaget i denna.

 

Direktör
Ingmar Simonson
040-34 17 01
ingmar.simonson@malmo.se