Skip to main content

Skåne ska bli den ledande biogasregionen 2020 – Malmö stad skriver under ambitionsdokument

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 13:47 CET

Malmö 2010 11 08

Kommunstyrelsen beslutade i dag att underteckna ”Skånes färdplan för biogas – den ledande biogasregionen 2002”, ett ambitionsdokument som pekar på de åtgärder som måste göras för att regionen ska uppnå sin målsättning om att bli den ledande biogasregionen 2020, vilket främst ska ske genom minskad användning av fossila bränslen och ökad användning av förnybar biogas.

Malmö stad anser att kommunens många ambitioner inom miljöområdet, som att till exempel bli ”Sveriges klimatsmartaste stad”, att organisationen ska vara klimatneutral år 2020 och att Malmö ska försörjas till hundra procent av förnybar energi år 2030, stämmer väl överens med ambitionerna i färdplanen.  

Dokumentet kommer att undertecknas vid en ceremoni i Lund den 1 december.

– Malmö och Skåne har bra förutsättningar för att jobba med frågor som rör biogas, säger Anders Rubin (S), kommunalråd med ansvar för boende och infrastruktur.

– Vi i Malmö har arbetat länge med de här frågorna och har höga ambitioner inom miljöområdet. Genom att samverka med andra aktörer kan vi tillsammans främja den här utvecklingen ytterligare, säger han.

– Biogas är en nyckel i arbetet för ett klimatanpassat transportsystem, och för att få fart på en biogasindustri i stor skala behövs samverkan mellan olika aktörer och mellan stad och landsbyggd, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd för framtidens trafik. 

 

Kontaktpersoner

Anders Rubin, 0706-36 26 77

Karolina Skog, 0734-26 44 64

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06