Skip to main content

Slutkonferens för Öresundsmetroprojektet

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 16:55 CET

Den 4 december 2013 hålls slutkonferensen för Öresundsmetroprojektet. Det är Köpenhamns Kommun och Malmö stad som tillsammans har genomfört en tvåårig förundersökning om hur en metroförbindelse mellan städerna kan skapa ytterligare kapacitet över Öresund och därmed stärka integrationen och tillväxten i området.

Under konferensen talar Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen och Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh. Vidare presenterar de båda projektledarna Klas Nydahl och Per Als slutrapporten och en panel bestående av representanter från näringsliv, kulturliv och universitetsvärlden diskuterar möjligheterna med en ny, snabb förbindelse över (under) Öresund.

Var: Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2G, København

Tid: 09.00 – 14.00

Program bifogas separat.

Media hälsas välkomna att närvara under konferensen.

Intervjutillfällen finns med talare och paneldeltagare direkt efter sista punkten, i samband med lunchen, ca 13.10.

Om ni vill närvara på konferensen, kontakta Johan Edgren, kommunikatör i Öresundsmetroprojektet, johan.edgren@malmo.se, 0709 - 62 95 68.

Slutrapporten kommer läggas ut på Malmö stads webbsida från ca kl 15.00 den 4 december.
www.malmo.se/oresundsmetro Bifogade filer

PDF-dokument