Skip to main content

Slutlig intagning till Malmös gymnasieskolor är nu klar

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 15:00 CEST

Den slutliga intagningen till nationella och specialutformade program på de kommunala gymnasieskolorna i Malmö är nu klar. Likaså intagning till de fristående gymnasieskolor vars intagning sköts av Gymnasieintagningen i Malmö. Cirka 3700 elever har fått plats på någon av Malmös 33 gymnasieskolorna.

De lägsta intagningspoäng som redovisas gäller sist intagen till respektive program.

Meritvärdet säger ingenting om hur populärt programmet är. Det kan vara ett högt meritvärde på grund av få platser.

Intagningsresultatet skiljer sig inte så mycket mot föregående år. Det kan dock konstateras att söktrycket mot Samhällsvetenskapligt och Naturvetenskapligt program har ökat.

Eleverna kan på sina intagningsbesked som de fått hemskickat se vilken utbildning de kommit in på alternativt se vilken reservplats de har till de program de sökt.

De elever som inte fått plats eller erbjudits sitt förstahandsval får avvakta till reservintagningen som startar den 5 augusti. På webben kan de dagligen bevaka sin reservplats. I dagsläget står cirka 135 behöriga Malmöelever som sökt i tid och har val till skolor i Malmö utan plats. Det finns över 400 lediga platser i Malmö men då på andra program eller andra skolor än dessa elever sökt.

Intagning av obehöriga elever till Individuellt program pågår fortfarande. I början av nästa vecka ska även dessa elever ha fått sina intagningsbesked hemskickade.

För ytterligare information kontakta intagningschef Ann-Sofie Nordh, 040-34 21 41 eller 0733-34 20 80

Ladda ner intagningspoängen på www.malmo.se/gymnasieskolor

Intagningspoängen bifogas även till detta pressmeddelande

Vänligen

Marina Glisovic

Informatör, utbildningsförvaltningen